Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Актуализирана прогноза за изпълнение на приходи’2010

Тъй като вече са известни предварителните данни за изпълнение на приходи за първите десет месеца на годината, бих искал да направя следния коментар:

Общото изпълнение на данъчни и неданъчни приходи за десетмесечието е 79.54 % от актуализирания годишен бюджет. При екстраполация на данните и при очакваната липса на 13-а заплата, която да увеличи приходи по ДДС и данък на физическите лица, очаквам неизпълнение на плана с около 2.5 % или около 400 млн лева, независимо че самият план вече беше намален чрез актуализацията с 2 млрд лева.

Изпълнението само на данъчни приходи е 79.29 % от плана. За сравнение през 2009 за същия период са събрани около 82 % от плана. Корпоративният данък сега се изпълнява на около 82 %, като за годината се очаква неизпълнение от около 100 млн лева. Данък на физическите лица се изпълнява също около 82 %, като за годината се очаква изпълнение от порядъка на 100 %.

Много слабо продължава да бъде събираемостта на акцизи, като за периода са събрани с 300 млн лева по-малко от същия период на 2009, независимо от увеличените ставки на акциз на тютневи изделия и ел.енергия. Изпълнението на актуализирания план за десетмесечието е 74 %, като очакваното неизпълнение е от порядъка на 350 млн лева. Да не забравяме, че самият план веднъж вече беше намален с 680 млн лева при актуализацията.

Проблемна продължава да е ниската събираемост на ДДС, въпреки намаления план при актуализацията с 940 млн лева. За десетмесечието са събрани около 80.5 % от плана, което предполага изпълнение около 100 % на актуализирания план, който е с 570 млн лева по-малък от ДДС, събран през 2009.

В процентно изражение има 110 % преизпълнение на плана за мита, в номинално изражение през първите 10 месеца на 2010 са събрани с 5.5 млн лева по-малко от същия период на 2009. Като цяло планът за 2010 неясно защо е намален на 92 млн лева от реално събраните 121 млн лева през 2009. Очакваме изпълнение отново около 120 млн лева, или преизпълнение на плана с около 30 млн лева.

При имуществените данъци е изпълнен около 77 % от плана, като събраната сума е приблизително равна на събраната през 2009. Очаквам около 25 млн лева неизпълнение на плана.

При неданъчните приходи изпълнението е около 81.6 %, като очаквам леко преизпълнение на плана с около 20 млн лева.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*