Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Бюджетът на София 2013 – не решава проблемите, а търси временно отлагане

Стана ясно изпълнението на бюджет 2012 на Столична община и идеята на общината за бюджета догодина.

В новия бюджет правят впечатление няколко неща – има една-две добри идеи, но като цяло засега по-скоро поражда съмнения, въпроси и възможности за сериозни критики.

Изпълнение на собствените приходи за 2012г.

На първо място трябва да споменем лошото прогнозиране на приходите в някои от сферите. Само няколко примера:

 • Данък недвижими имоти – предвижда се спад от 5 млн, а за 9-месечието има ръст от 6 млн;
 • Данък върху наследствата – предвижда се запазване на нивата от миналата година, а вече е изпълнен на 190%;
 • Данък върху МПС – предвижда се спад с 11 млн, а се запазват почти същите нива като миналата година;
 • Данък възмездно придобиване на имущество – предвижда ръст с 1 млн, а досега са събрани с 8 млн по-малко от същия период на миналата година;
 • Такси за пазари и тържища – предвижда се спад с 25%, а за 9-месечието има ръст с 11%;
 • Такса куче – изпълнена само на 24% при 44% преди година;
 • Постъпления от продажби на нефинансови активи – изпълнение 20% при 36% до 09,2011г.

Аз и мои колеги настоявахме бюджетът да бъде по-напрегнат, за да има стимул администрацията да увеличи събираемостта и така да направим по-добро планиране на разходите си. Защо предвиждаме спад на данъка върху МПС, когато колите в София не са станали по-малко, а още има повече регистрирани автомобили в КАТ, отколкото в Столична община, които не плащат данък. От друга страна как може въпреки големите обещания на кмета Фандъкова, че решаването на проблема с безстопанствените кучета става неин личен приоритет, тази година да събираме по-малка сума от такса куче от миналата година като сме заложили двойното ѝ увеличаване за 2012г. Това показва, че не само, че нищо не е правено миналата година за регистрация на нови кучета (което е още един аргумент за това, че жалбата, която подадох до прокуратурата за престъпно бездействие на кмета по този въпрос е основателна), но и за вече регистрирани не се плаща таксата. Събрани са 77382лв, при такса от 24 лв за куче, което означава, че таксата е платена за 3224.25 кучета. Любопитно от къде идва тази ¼ куче.

За догодина предвиждаме ръст на собствените приходи в бюджета с 2,2 млн лв – от 523.8 млн на 526 млн лв. Ръстът обаче не дива от повишена събираемост на данъците или от повече глоби за нарушителите, напротив, там има лек спад, за сметка на продажбите на общинско имущество, които се предвижда да нараснат с 4,2 млн лв.

Тенденциите за собствените приходи на общината заложени и като аргумент за разчетите за догодина, както отбелязват от администрацията, сочат, „недостатъчна реализация на приходите от рекламна дейност”. Това логично поставя въпроса дали това трябва да го тълкуваме като намерение и догодина да нямаме избрани фирми за външна реклама и ред на този пазар.

Приоритети за бюджет 2013г.

За бюджет 2013г. от Столична община поставят 3 основни приоритета – образование; реформа в транспорта и инвестиции в инфраструктурата. В тази връзка важно е да видим какво се променя в приоритетите от миналата година и кои предишни приоритети вече са изпълнени.

В приоритета образование вече отпада частта „подготовка на проект за енергийна ефективност за детските градини”, което беше заложено за 2012г. Наистина тази година в 17 училища и детски градини бяха напълно санирани за енергийна ефективност. Дали това обаче е достатъчно и изчерпва ангажимента на общината.

Транспортът продължава да е приоритет, но тази година е със съвсем различен фокус – от изграждане на метро, естакади, улици – сега фокусът е осигуряване на финансиране и реформи в градския транспорт, които продължава да затъва и за 9 месеца е натрупал нови 20 млн задължения.

Екологията отпада като приоритет. Досега при него бяха заложени изпълнение на етапи по проекта за преработка на битови отпадъци; увеличено сепариране; увеличени средства за текущо почистване; инвестиции в паркове и градини.  На тяхно място приоритет за 2013г. става инфраструктурата – пътна, подготовка за следващия програмен период на ЕС, текуща поддръжка.

Разходна част на бюджет 2013г.

При разходната част на бюджета за догодина основните промени са в 2 притеснителни посоки:

От една страна се увеличава субсидията на Центъра за градска мобилност с нови 5 млн лв – достигаща до 95 млн. Влизаме в порочен кръг на постоянно, растящо общинско дофинансиране, за да не позволим на транспорта да натрупа същите задължения като Топлофикация. Най-лошото е, че дори тези нови 5 млн няма да са достатъчни съдейки по ръста с 20 млн на задълженията на ЦГМ за 9 месеца от тази година (достигащи 80 млн лв).

Капиталовите разходи на общината спадат с 40 млн лв за догодина, което е спад с почти 25%. Вярно е, че довършихме втория лъч на метрото, но неговото финансиране в голямата си част беше от европейски и държавни средства.

Прави впечатление и размера на „други разходи”, които са третото най-голямо перо в бюджета и трябва много внимателно да се види какво точно се включва в него в името на прозрачността и сигурността на обществото, че възможностите за корупция са сведени до минимум.

За догодина намаляват и текущите разходи за отпадъците, когато заводът за боклук още не е с одобрено финансиране, когато стана ясно, че отново ще отваряме старото депо в Долни Богров, когато балите още стоят в София.

Накрая трябва да споменем и няколко добри момента в бюджета за догодина и изпълнението му за 2012г. Това са доброто изпълнение на приходите от санкции и наказателни лихви, където имаме ръст с над 1,1 млн лв за 9-месечието и вече сме изпълнили заложените средства в бюджета за годината.

Има предвиден спад в административните разходи, което е добър знак за реформа в администрацията, но трябва да видим подробности как ще се извърши това така че да не навреди на услугите за софиянци, събираемостта на приходите и качеството на управление. И за догодина се предвижда значително увеличаване на съфинансирането от общината на държавни дейности. Отново трябва да се види точно къде ще бъдат разпределени, но това е добра стратегия, ако се насочат към сферите, където има най-голяма нужда от тези средства като здравеопазване, култура, социални услуги.

Въпреки това и от слабостите на приходната част през миналата година, за които не се търси решение през тази и от разходите заложени за догодина става ясно едно – през 2013г. София няма реши проблема с финансирането на градския транспорт, няма да изгради завода за боклука, едва ли ще започне да събира повече пари от външна реклама, ще намали инвестициите си в ключови за столицата проекти. На практика ще запази всички големи проблеми без решение

Категория: Блог
 • Лиляна Варкова казва:

  Бюджетът би бил друг, ако кметската управа отразява в него политиките, с които е дошла на власт. Това не се прави 8-ма година. За това време трябваше да има дългосрочно планиране, това което тук наричаме прогнозиране, а в Англия се прави в ралична степен на подробност за 4-годишен период.
  При отчета на изпълнението на бюджета правят впечатление следните приходи: 190% изпълнение при данък наследство(дали не е от високата смъртност на софиянци), намалението при данък МПС(слаба събираемост и несъвършенствата в закона за администриране на данъка по първоначално регистриране на МПС, а не по действителното местоживеене на ползвателите), намалението при данък възмездно придобиване на имущество(София е строителна площадка, а приходи няма), намалението при такса куче и пр.. Подобно е положението и с другите данъци и такси.
  От изпълнението на бюджета следва да се прави анализ не само за финансовото състояние на общината, а и за условията на живот на софиянци.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*