Георги Кадиев

Имаме право на промяна

БЮДЖЕТ СОФИЯ’2010: ПО-ЗЛЕ ОТ БУДАПЕЩА, ПО-ДОБРЕ ОТ БАШКОРТОСТАН

През 2009 Столична община не изпълни плана си по собствени приходи със 130 млн лева. Основната причина беше данък по възмездно придобиване на имущество, където при план 155 млн лева бяха изпълнени 66 млн лева. Това лошо планиране и лошо изпълнение на плана беше причината да поискаме оставката на зам.кмета Минко Герджиков. Не като лично отношение, а като професионална оценка на целия финансов екип в общината.

През 2010 май пак ще се наложи да искаме оставката на кмета Фандъкова. Защото отново ще има неизпълнение, отново с десетки милиони.

За първите 9 месеца на годината са събрани 344 млн лева собствени приходи, което е 64 % от годишния план от 537 млн лева.

При наличната структура на плащане на данъци в София, за да очакваме добро изпълнение за годината е необходимо в първите 9 месеца да са събрани минимум 72 % от планираните годишни приходи. Опростена екстраполация на данните, базирана и на поведението на данъкоплатците в предни години предполага изпълнение на годишния план за 2010 в рамките на 86  %. Неизпълнението на годишния бюджет се очаква да бъде от порядъка на 80 млн лева.

Данъчните приходи за периода са 155 млн лева или 69.6 % от годишния бюджет.

Колебливо е изпълнението на данък върху недвижимите имоти, от които за периода са събрани 54.5 млн лева или 71 % от годишния план. Очакваното неизпълнение е около 5 млн лева.

Традиционно слабо е изпълнението на данък върху наследствата, където за 9 месеца са събрани едва 10 % от годишния план. Спасението е, че годишният план е едва 100 хил. лева, данъкът няма почти никаква тежест в общите приходи. Ясно е, че общината няма никакво влияние върху този данък- повечето дарения минават в графа “необлагаем наследствен дял”. Ясно е, че всяка година го изпълнява на 10 %. Само не е ясно защо упорито всяка година планират висок приход от него.

Относително добро е изпълнението на данък върху превозните средства, където изпълнението е 54 млн лева или 72.5 % от годишния план. Очаквам изпълнение около 100 % от плана.

Продължава да е колебливо изпълнението от данък при възмездно придобиване на имущество, от който са събрани 44.4 млн лева при очаквани за годината 68 млн лева. Ако поведението на пазара през последното тримесечие е идентично с 2009, очаквам неизпълнение на плана с около 2 млн лева.

Много слабо е изпълнението на патентен данък, едва 2.7 млн лева или 59 % за периода. И това при много занижен годишен план от 4.5 млн лева. До 2007 този данък се събираше от НАП и от него в София влизаха 7 млн лева. Сега ще съберем едва около 3.5 млн лева, или 1 млн лева под плана. Общината напълно е изоставила този данък на произвола на съдбата- ако се събере сам, добре дошло. Ако не, здраве да е.

Обезпокояващо слабо е изпълнението на неданъчните приходи, които за деветмесечието са едва 190 млн лева или 60 % от плана от 313 млн лева.

Приходи и доходи от собственост възлизат на 24 млн лева или 50 % от плана. От тях:

–         приходи от наеми на имущество са 10 млн лева или едва 44 % от заложения годишен бюджет от 22 млн лева. Отново очаквано неизпълнение с 10 млн лева.

–         Приходи от продажба на услуги, където са събрани 2.9 млн лева, което е 45 % от годишния разчет от 6.5 млн лева. Очакваното неизпълнение е около 2 млн лева.Поне половината от тази загуба се дължи на неспособността на общинската администрация да направи конкурсите за реклама, които вместо юни 2010 още висят във въздуха и в момента общината нито събира пари от старите собственици на външна реклама заради изтеклите договори, нито прави конкурсите за нови.

–         наеми от земя изпълнението е 4 млн лева или 66 %, като очакваното неизпълнение е около 0.5 млн лева.

–         приходи от дивиденти са 6.1 млн лева или 49 % от годишния план. Очаквано неизпълнение около 3 млн лева.

Не по-радостна е картината при общинските такси:

–         Много слабо изпълнение на такса за използване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна. От нея са събрани 1.7 млн лева или 43.7 % от годишния план. Очакваното неизпълнение е около 1 млн лева.

–         Под рамката на изпълнението се движи такса за ползване на детски градини, като за периода са събрани 68 % от годишния разчет от 13 млн лева. Въпреки увеличените с 50 % такси и разкритите нови места очаквам известно неизпълнение от порядъка на 0.5-1 млн лева.

–         Слабо е изпълнението на такса административни услуги- 3.8 млн лева или 59.4 % от плана. Очакваното неизпълнение е около 1 млн лева.

–         Много слабо изпълнение на приходи от такси за технически услуги, събрани са едва 13 млн лева или 40.4 % от годишен план от 32.2 млн лева. Очакваното неизпълнение е от порядъка на 15 млн лева.

–         Слабо изпълнение на приходи от туристическа такса, събрани 936 хил. лева или 52 % от годишния план. И тук няма да се съберат поне 0.5 млн лева от плана.

–         Слабо изпълнение на такса за откупуване на гробни места, около 52 % при годишен план от 1.5 млн лева. Очаквано неизпълнение от 0.5 млн лева.

–         Добро изпълнение на любимата ми такса за притежание на куче. При годишен план от 15 хил. лева са събрани 100 хил. лева. Което е крайно малко, но поне е преизпълнено и е крачка напред. Иначе 100 хил. лева са равни на таксите за 4 хил кучета в София. Ясно е, че са десетки пъти повече.

–         Донякъде картината се спасява от такса битови отпадъци, която е с висока относителна тежест и с добро изпълнение от 76 %. От нея са събрани 127 млн лева. Очаквам преизпълнение от 5 млн лева.

Много слабо изпълнение на глоби, санкции и наказателни лихви. Събрани са едва 1.9 млн лева при годишен план от 6.5 млн лева, или 29 % от плана. Очакваното неизпълнение е 4 млн лева. ДСБ вече поиска оставката на директорката на Столичен инспекторат Веска Георгиева, макар че отговорността е на кмета Фандъкова, инспекторатът е просто изпълнител. Според статистиката за тези 9 месеца служителите на инспектората са издали 540 хиляди акта за нарушение. Минималната глоба е 10 лева, т.е. от тях би трябвало да влязат минимум 5.4 млн лева, и то само ако глобата е от 10 лева. Ами ако са по 20 лева? Ами ако са по 100 лева? А са събрани едва 1.9 млн лева, или по 3.51 лева на нарушение. Къде са другите пари от глоби?

И завършвам с много слабото изпълнение на плана за продажба на нефинансови активи, едва 5.6 млн лева или 15 % при план от 37.4 млн лева. Очакваното неизпълнение е около 30 млн лева.

В добавка към слабата събираемост общината има и сериозни ликвидни проблеми. Задълженията на градския транспорт към доставчици са за около 75 млн лева, като част се очаква да се покрият от заем от ЕБВР от 50 млн лева. Депозитите по сметки на общината са едва 4.6 млн лева при бюджетирани 91 млн лева. Наличността в края на периода е минус 86 млн лева. Наличност по сметки в левове и валута е минус 69 млн лева.

На фона на тези данни искрено се смях на доклада на S&P,  според който сме в по-лоша позиция от Будапеща, но в по-добра от Башкортостан. И от лошото има по-лошо.

При този обран бостан, наречен столичен общински бюджет, ни чакат избори’11. Вероятно се чудите защо се кандидатирам отново, след като знам на какъв баир лозе е тази работа.

Прост отговор. Все някой трябва и това да свърши. Сегашните не могат, иначе нямаше да затъваме всяка година. Кой може, ще поиска първо избирателят, а ще покаже времето.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*