Георги Кадиев

Имаме право на промяна

БЮДЖЕТ СОФИЯ 2009: СТАРЕЕ, НО НЕ РАСТЕ

Анализ, публикуван от в-к 24 часа на 15.01.2009

––––––––––––––––––––––-

Проектобюджет София 2009 се оказа един от най-засекретените документи в държавата. По закон до края на януари общинският съвет трябва да е приел Наредба за местни данъци и такси, която предопределя цялата приходна част на бюджета, а оттам и цялата разходна част.
До 14 януари общинските съветници или поне тези от БСП нямаха идея какви ще са новите данъци и такси, нито какви ще са разходите. Получихме документа едва вчера вечерта.
Предполагам, че ГЕРБ искат да смотат всичко в последния момент, за да няма дебат и в навалицата никой да не разбере какво става. Или може би и те не знаят какво искат с този бюджет.
Предложението на администрацията, разбирай ГЕРБ, за бюджет София 2009 е отчайващо. Никаква промяна на ставки на данъци и такси, никаква политика в приходи и разходи. Всичко по старому, все едно Софиянски още е кмет и 3 години кметуване на Борисов са се изпарили безвъзвратно.
Но да започнем поред.
– От данък патент през 2007 НАП- София събра 7 милиона лева. 2008 патентът мина към общините, но Столична община събра едва 3.1 милиона лева. Затова и 2009 са заложили план от 4.2 млн лева. Никакъв анализ защо се събира толкова малко, никакъв опит да се направи регистър на търговците на патентна дейност, никакво следене минават ли праг за регистрация по ДДС, никакъв контрол. Каквото платили, платили, берекет версин.
– При данък върху недвижимите имоти при план 44 милиона лева за 2008, изпълнението е 46 млн лева, от тях 10 млн лева недобори. За 2009 данъчните оценки се увеличиха с 50 %, ГЕРБ ни лук ял, ни лук мирисал, ставките остават същите. В резултат сумата, която ще плати всеки софиянец се вдига с 50 %. Само че вместо да си заложи приходи от 69 млн лева, администрацията си залага само 55 млн лева. Този път явно не са предвидили да събират недобори, а би трябвало- по информация общата сума на недоборите от този данък е 80 милиона лева, поне няколко от тях би трябвало да влязат през 2009.
Не мисля, че подобно 50 %-но увеличение на платения данък е логично. Ще предложа на групата на БСП, и дано ме подкрепят, данъкът да се свали от 1.875 % на 1 % от данъчната оценка. Така всеки софиянец ще плати с около 30 % по-малко, отколкото през 2008. Би означавало намаляване на прихода от този данък с около 25 млн лева, които обаче могат да се компенсират от други данъци, както ще видите по-долу в текста.
– Данък превозни средства- при план от 42 млн лева 2008, изпълнението е 44 млн лева. Предложение на администрацията е да не се променя ставката, а планираното за 2009 е 52 млн лева. Това е ръст от 18 % спрямо 2008, вероятно дължащ се на това, че увеличената ставка на данъка за 2008 всъщност ще се досъбира през 2009 заради късното решение на Върховния административен съд по данъчен казус. В София продължават да карат 200 хиляди автомобила, които не са се регистрирали данъчно в общината. Някакви мерки в тази посока? Нищо подобно, а скритите резерви тук са около 50 милиона лева.
Освен това, бих предложил и ново увеличение на данъка с 25 %. Притежаването на автомобил е скъпо удоволствие. Подобно увеличение би донесло около 13 млн лева. Ако искаме добра инфраструктура в столицата, трябва да сме готови да платим за нея.
– Данък по възмездно придобиване на имущество: през 2008 ставката е 2.5 % от стойността на сделката, най-често по данъчна оценка. При план от 155 млн лева са събрани 143 млн лева, главно поради намалената активност на пазара на имоти през последното тримесечие на годината. За 2009 администрацията, както вече се досещате, предлага същата ставка на данъка и същия план от 155 млн лева.
Бих предложил ставката да стане 3 % от стойността на сделката вместо 2.5 %. Това би донесло 186 млн лева и ще компенсира изцяло намаления данък сгради, и дори ще останат 5-6 милиона лева за кмета и зам.кметовете да усвоят.
Ще попитате защо намаляваме данък сгради, а увеличаваме данък при продажба на имот, не е ли същото? Разликата е, че в първия случай облагате пасивните притежатели на имот. Според мен логичното е да натоварите с увеличението втория случай- активните продавачи и купувачи на имот.
Общо при имуществените данъци планираният ръст на приходите през 2009 е 7 %, не покрива и инфлацията. Явно ГЕРБ са решили да карат на мускули в изборната година, от което ще падне качеството на и без друго ниското качество на услугите.
Приходи и доходи от собственост са на ниво от 94 % от 2008, като много рязко падат приходи от лихви по срочни депозити и лихви по текущи депозити, както и приходи от наеми на земя. Лихвите от срочните депозити например от 3 млн лева през 2008 се очаква да са едва 0.1 млн лева през 2009. Предполагам ще деблокират срочните депозити на Общинския гаранционен фонд заради европроектите, което е правилно. Увеличиват се с 16 % приходи от продажби на стоки и услуги и с 13 % приходи от дивиденти.
Общинските такси са заложени с ръст 7.7 % за 2009. Основна причина е 26 % ръст на приходи от такса битови отпадъци, следствие най-вече на вдигане на данъчните оценки с 50 %. През 2008 при такса 2 промила са събрани 146 млн лева. За 2009 таксата е оставена на същото ниво, което при увеличение на данъчните оценки от 50 % означава, че в крайна сметка ще платите и такса смет с 50 % повече.
Мислите ли, че ще стане по-чисто? Аз нямам никакво доверие на концесионерите, нито на способността на общината да ги контролира. Ще съберат от таксата 25 млн лева повече, ще се “разберат” с концесионерите както Велизар Стоилов се “разбра” с транспортните фирми, и дотам.
Вижте какво се случва през 2008. Годишната задача по честотата е неизпълнена, вместо за предвидените 67 млн лева е чистено за 55 млн лева. Машинното метене е изпълнено само на 27 % от заложеното, понеже концесионерите нямали машини. В новата годишна задача е заложено от 10 до 22 пъти месечно машинно метене на трасетата на градски транспорт извън зона център. Вие да сте виждали в Люлин например машинно метене, че и 10 пъти месечно? Заложено е и ежедневно ръчно метене на улиците в районите Кремиковци, Панчарево и Нови искър. Вие вярвате ли го?
Затова предлагам да намалим промила на 1.5, и да заложим приход от 150 млн лева. Да се понапъне малко инспектората да събира недобори, и без това неговите 410 инспектори се издържат от такса смет. И да не си правят сметката с парите от такса смет да строят завод за боклук, защото тоя завод го сънуваме над 10 години.
Такса технически услуги пада рязко, от събрани 47.8 млн лева през 2008 на 34 млн лева през 2009. Обяснението е очаквано намаление на новото строителство, което звучи логично. Такса административни услуги остава на ниво от 8 млн лева, както през 2008.
Глоби и санкции при план от 3.5 млн лева през 2008 се предвиждат 2.5 млн лева за 2009. Очевидно софиянци са станали по-послушни и спазват правилата- иначе защо ще падат глобите и санкциите?
Залага се увеличение с 41 % на таксите за откупуване на гробни места и погребални услуги, които наистина не са увеличавани от години и вече със сегашните такси не може да се поддържа качество на услугата. Не че ще донесе много- едва 330 хиляди лева, но въпросът е принципен. Таксите трябва да покриват разходите по дейноста изцяло. Подобно е и положението с таксите за домашен патронаж, които се увеличават с 20 %, и носят допълнителен приход от 190 хил. лева.
Останалите такси- за детски градини и ясли, за учебни общежития, туристическа такса и такса за притежание на куче остават на същото ниво.
За детски градини например таксата е 40 лева на месец, а реалната стойност е 120 лева на месец. Не е вдигана от 3 години и на въпроса ми в общинската бюджетна комисия целокупните десни партии ГЕРБ, СДС и ДСБ не посмяха да я пипнат с пръст. Нали е изборна година, по- лесно е да хвърляш снежни топки срещу полицаите.
Поради което ще ми се наложи да предложа увеличение на 50 лева, и се надявам цялата група на БСП да ме подкрепи. Драги софиянци и майки от форумите, и аз имам дете в детска градина, и искам качество на услугите. Бих дал 10 лева на месец повече, но ще искам и много от администрацията. И като не си мърши работата администрацията, ще я накажа на изборите.
Неданъчните приходи имат 2 % ръст през 2009 спрямо 2008. Всички собствени приходи – данъчни и неданъчни- имат ръст от общо 4.4 %, което е крайно малко.
Като краен резултат общите приходи /собствени + субсидии/ на столицата през 2008 са 979 млн лева, а през 2009 се очаква да са 983 млн лева. Иначе казано, грандиозен ръст от 4 млн лева.
Е, ако имате близо милиард в бюджета си едната година и само 4 млн лева повече на другата, какво ново ще направите?
Отговорът е НИЩО. Което и обяснява секретността на целия документ. И обяснява защо 2009 ще е поредната загубена година за столицата.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*