Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Важните въпроси за Общинска банка

До: г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община
Чрез: г-н Елен Герджиков
Председател на Столичен Общински Съвет

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, КАДРОВА ПОЛИТИКА, ДОГОВОРИ ЗА МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА И СПОНСОРИРАНЕ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД, СКЛЮЧВАНИ В ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2011- СЕПТЕМВРИ 2012

Уважаема г-жо Фандъкова,

На извънредна сесия на СОС на 2 октомври 2012 зададох редица въпроси относно финансово състояние, кадрова политика, договори за маркетинг и реклама и спонсориране, сключвани от Общинска банка АД в периода след 11 ноември 2011, когато Столична община придоби пълен контрол върху банката.
На гореспоменатата сесия г-н Елен Герджиков, председател на СОС помоли да представя въпросите си писмено, за да ми бъде отговорено.
С настоящото питане моля да отговорите на следните въпроси:

1. Какви бяха причините за освобоождаване на г-жа Петя Димитрова като председател на Надзорния съвет на Общинска банка АД и какво е общото възнаграждение, получено от нея за периода, в който е била председател, включително евентуални обезщетения при освобождаване?
2. Вярно ли е, че членове на УС на банката, които нямат изпълнителски функции /не са изпълнителни директори/ освен на договор по управление са назначени и с втори граждански договор? Чие е това решение, уведомен ли е Надзорния съвет и СОС и какви са размерите на тези допълнителни договори?
3. Вярно ли е, че при напускане на член на УС независимо от периода на неговата работа банката дължи 10 заплати обезщетение и включва ли то и сумите по евентуален втори граждански договор?
4. Какви са причините за освобождавене на члена на УС на банката г-н Борислав Моянов след 6 месеца работа и каква е общата сума на възнаграждение, изплатено от банката към него за този период, включително всички евентуални обезщетения?
5. Вярно ли е, че Общинска банка АД е сключила договор за “реклама чрез заснемане на игрален филм” за 120 000 евро? Кой е този филм, каква е проведената процедура за избор, има ли пряко или косвено участие в подбора дирекция “Култура” в СО или комисии към СОС? Кой е решил, че банката въпреки загуба от над 11 млн лева през 2011 може да “рекламира” чрез игрални филми?
6. Вярно ли е, че Общинска банка АД е сключила договор за “създаване на позитивен медиен образ” с национален всекидневник за 120 000 лева?  Кой е този всекидневник, по каква процедура е избран, за какъв период е договора? Моля да приложите и копия от всички “позитивни” новини от всекидневника.
7. Вярно ли е, че Общинска банка АД е сключила договор за “разработване, организиране и провеждане на цялостна комуникационна кампания за позициониране на Общинска банка АД в публичното пространство през 2012” на стойност 360 000 лева? Тъй като 2012 е почти към края си, моля да приложите доказателства за “цялостната комуникационна кампания” и “позиционирането” на банката.
8. Вярно ли е, че банката е сключила договор за “публикуване на рекламни карета и журналистически материали” за периода 01.02.2012- 31.01.2013 в национален всекидневник на стойност 48 000 лева. Моля да приложите копия от рекламните карета и журналистически материали.
9. Вярно ли е, че банката е сключила договор за “проучване и анализ на протичащите процеси и тенденции в банковия сектор” на стойност 24 000 лева? Моля да приложите копие от анализа.
10. Съгласно АПИС, към юли 2012 от банката са били освободени 87 души персонал. В същото време административните разходи към края на юни 2012 остават на нивото от юни 2011, или 15.4 млн лева. Моля да обясните защо не падат административните разходи въпреки редуцирания персонал?
11. Съгласно презентация на УС на банката пред общински съветници, до края на 2012 банката ще освободи 24 % от персонала, но разходи за заплати ще паднат с 10 %. Моля да отговорите дали останалите средства ще бъдат насочени към увеличение на заплати и в какъв размер или в изплащане на обезщетения и в какъв размер.
12. Според същата презентация на УС, банката е преструктурирала лихвените нива, които предлага по депозити. Данни на БНБ към 30 юни 2012 показват, че разходите за лихви наистина са намалели 1.2 млн лева. За съжаление намалели са и приходите от лихви с 1.9 млн лева, или нетна загуба за банката от 0.7 млн лева. Моля да отговорите какво е състоянието към 30 септември 2012.
13. Данни на БНБ към 30 юни 2012 показват, че разходите за такси и комисионни, които банката е платила нарастват с 390 000 лева, а приходите от такси и комисионни намаляват със 150 000 лева, или нетно намаление на нелихвен доход от 540 000 лева. Моля да отговорите какво е състоянието към 30 септември 2012.
14. Според национален седмичник на 25 юни 2012 банката е отпуснала кредит от 12.9 млн лева на “Титан” срещу обезпечение залог на футболния клуб ЦСКА и други активи /боклукчийски коли, кофи за смет и самосвали/. Моля да отговорите има ли такъв кредит, какво е обезпечението по него и вярно ли е, че същото обезпечение вече е ползвано от “Титан” по предхождащ кредит от Българска банка за развитие?
15. Колко са новоназначените служители от 11 ноември 2011 до момента, колко от тях процентно са без опит в банковата сфера, колко от тях процентно вече са освободени?
16. Колко са новоназначените мениджъри на средно ниво- директори на дирекции и началници на отдели в периода от 11 ноември насам, и колко от тях процентно са без никакъв опит в банковата сфера?
17. Съгласно новина от сайта на банката от 27 август 2012 “153 екстремни състезатели от 36 държави вдигнаха адреналина на публиката по време на Световен шампионат по мотокрос, който се проведе на 26 август в Севлиево със специалната подкрепа на Общинска банка”. Моля да уточните в какво се изразява специалната подкрепа, традиция ли е за банката да подкрепя тези щампионати или внезапно хрумване, чие е това хрумване и уведомен ли е по някакъв начин СОС или негови комисии като контролен орган по отношентие на всички дружества, в които има общинска собственост?
С уважение   ……..
/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*