Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за изплащане на компенсации на родителите на деца неприети в детски градини

До Г-н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

Председател на Столичен общински съвет

 

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Изплащане на компенсации на родителите на деца, кандидатствали за общински детски ясли и градини и за които няма осигурени места (и за които не са осигурени места в тях).

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

В периода след 2000 г. имаше постепенно нарастващ ръст на родените деца, като до 2009 година този ръст в отделни години беше с над 2000 деца повече спрямо предходната година.

За съжаление след 2005 година в Столична община възникна и се изостри проблема с недостига на места в общинските детски ясли и градини. Този недостиг нарасна практически от нула към 2005 г. до липса на места за 13 291 деца към септември 2012 г. по данни на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

Това доведе до остра социална несправедливост към родителите на непостъпили в градини и ясли деца. Столична община субсидира със 120 лева месечно всяко дете, което е на детска градина или ясла. В същото време по никакъв начин не компенсира родителите, които нямат никаква вина за невъзможността тяхното дете да ходи на детска градина или ясла.

Ние дължим равно отношение и еднакви услуги на всички желаещи данъкоплатци в Столична община. По тази причина предлагаме изплащане на месечна компенсация в същия средномесечен размер като на приетите в общинските детски ясли и градини деца, или 120 лв. на месец.

Приблизителният финансов разчет показва, че необходимите средства са в размер до 19 млн лева годишно.

При изпълнение на обещанията на администрацията на СО, на решенията и сроковете за строеж и разширение на детски градини, необходимите средства ще бъдат значително по-малко, а родителите в София ще бъдат спокойни, че Столична община не дискриминира никого.

Правната възможност за предлаганото решение е предвидена в чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.68, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на СОС

Приложение:     1. Проект за решение.

 

С Уважение:

Борис Цветков

Георги Кадиев

Орлин Ваташки

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*