Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за отмяна на възможността на общинските фирми да оправдават лични разходи като „представителни“

ДОКЛАД

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

Скорошните разкрития за злоупотреби в общинските дружества, превишаването на размера на представителните разходи, които са разписани в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, както и злоупотребите с техния вид и предназначение, ясно показа, че при управлението на публични активи трудно може да се запази балансът между оправданите представителни разходи и злоупотребите от страна на ръководствата на общинските дружества. За да се избегнат подобни рискове в бъдеще и да се премахне един от рисковите фактори за нарушения, предлагам отпадането на възможността общинските фирми да оправдават неспецифични за сферата им на дейност разходи като такива за „представителни цели”, каквато възможност в момента е разписана в чл. 47 ал. 8 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. В наредбата липсва конкретизация какви разходи могат да бъдат оправдани като представителни и какви са недопустими за такива, липсват възможности за контрол доколко приемливи видове представителни разходи се разходват по предназначение и дали се злоупотребява с тях. От тази гледна точка премахването на това разходно перо е единственият сигурен механизъм да не се повтори случай като „Софийски имоти”. Размерът на тези разходи не е висок, но всякакви злоупотреби с публични средства са недопустими и рушат репутацията на Столична община като собственик на търговски дружества и разпоредител с данъците на софиянци. Чрез премахването на възможността за заделяне на разходи за „представителни цели” ще се повиши прозрачността и възможността за контрол при управлението на публичните общински дружества и следва да бъде прието от СОС

Вносител:      ……………………..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*