Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за прекратяване на обществена поръчка за интегрирана информационна система на Столична община

ДО  СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

Д О К Л А Д

          ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ В СО – ОСИГУРЯВАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНТЕГРАЦИОННИ КОМПОНЕНТИ НА ИИССО” И СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН КОМИТЕТ ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На 1 август 2008 г. Столична община открива обществена поръчка за “Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община”.  

Поръчката на стойност 3 753 600 лв. е спечелена от фирма “Аксиор” ООД, с която е подписан договор за изпълнение на 02.12.2008 г. Поръчката предизвика много въпроси поради възможността от потенциален конфликт на интереси на тогавашния председател на СОС г-н Андрей Иванов, подробно развити в питане на общинския съветник Георги Кадиев до Комисията по конфликт на интереси към СОС.

На Столичния общински съвет и на обществото не е известен отчет за извършената работа от страна на системния интегратор „Аксиор” ООД за периода 2008-2011 г. Не ни е известно и за направена независима оценка на тази дейност и сравнение с поставени и изпълнени задачи по договор.

Независимо от тези факти, през лятото на 2011 г. и непосредствено преди изборите със заповед на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова е обявен нов конкурс за „Системна интеграция в СО – осигуряване изграждането на Интегрирана информационна система на Столична община, разработка и внедряване на специализирани интеграционни компоненти на ИИССО”. Срокът за изпълнение на новата задача е отново 3 години.

След 3 години и похарчени близо 4 милиона лева, сега Столична община отново иска да похарчи още толкова за още 3 години, само за проектиране на информационната система на Столична община. В същото време за същинска дейност по изграждане на системата за периода 2008 – 2011 г. проведените търгове от Столична община за телекомуникационно оборудване, хардуер и др.под. са от порядъка на 3 милиона лева. Обяснението, че системният интегратор е подготвил документацията за поръчки на много по-голяма стойност, но Столична община не е имала подходящия бюджет са неприемливи.

Отделно от това, считаме за изключително порочна практиката системният интегратор да изработва цялостната документация за поръчките в областта на информационните и комуникационни технологии, провеждани от общината. Изразяваме опасение, че по този начин системният интегратор получава неконтролираната от никого възможност да предопределя победителите от тези поръчки. Невъзможно е да се контролира външна фирма, когато тя пише условията за избор на доставчици. Правилното и разумното е тази дейност да бъде възложена на комитет от независими експерти.

Предвид на цитираните по-горе факти, считаме че обективността на избора на системния интегратор на Столична община е поставена под съмнение. Набързо направената обществена поръчка в предизборен период, наличието само на 4 участващи фирми, последвалата дисквалификация на две от тях дори преди отварянето на ценовите оферти е показател за липса на прозрачност и поставя под въпрос вероятността от манипулиране на обществената поръчка в полза на един определен участник.

Това не бива да оставя Столичния общински съвет безучастен, тъй като е пряко нарушение на правата на гражданите на столицата за прозрачност на начина, по който се ползват обществени средства.

Необходимо е да се създаде механизъм, който да гарантира на Столичния общински съвет, че текущите и бъдещи обществени поръчки по горепосочения предмет няма да бъдат субективно насочвани с цел обслужването на интересите на конкретни фирми и лица.

Във връзка с това предлагаме Столичният общински съвет да вземе решение, с което да възложи на кмета на Столична община да прекрати обществената поръчка за „Системна интеграция в СО – осигуряване изграждането на Интегрирана информационна система на Столична община, разработка и внедряване на специализирани интеграционни компоненти на ИИССО”.

Предлагаме също така Столичният общински съвет да вземе решение за създаването на орган от компетентни експерти, които да направят оценка на извършеното от системния интегратор за периода 2008- 2011 и да следят цялостната дейност по обществените поръчки в областа на информационните и комуникационни технологии.

За формирането на този Комитет за управление на проекта «Изграждане на интегрирана информационна система на Столична община» предлагаме Столичния общински съвет да се обърне с писма до ръководителите на големите работодателски организации в България – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, с молба всяка една от тези организации да предложи по един независим, компетентен експерт за участие в този орган. Предлагаме политическите групи в СОС също да предложат по един свой експерт. Предлагаме и СОС да гласува средства за заплащане труда на тези експерти.                          

                                         Вносители:

 /ГЕОРГИ КАДИЕВ/                               

 /БОРИС ЦВЕТКОВ/

/ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ/

/КАЛОЯН ПАРГОВ/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*