Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за промяна на размера на контейнерите и честотата им на събиране с цел постигане на по-гъвкава такса смет за бизнеса

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

 

ДОКЛАД

 

ОТНОСНО: Промяна на размера на контейнерите и честотата на събиране на такса смет, определяна според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Според решение №33/27.01.2011г. на Столичен общински съвет е определена такса смет за бизнеса от 10 ‰ (3.70‰, 2.80‰, 3.50‰).

Като алтернатива Столичен общински съвет дава възможност такса смет да се определя според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване.

В решение №33/27.01.2011г. се определя такса само за два вида контейнери за съхранение на битови отпадъци – от 1100л. и от 3.5-4 куб.метра. Цената за контейнера от 1100л е 1300лв при седмична честота на извозване, а при контейнера с размер 3.5-4 куб.метра – съответно 7800лв. Към това се добавя и такса от 3.5‰ върху отчетената стойност на имота за чистота на териториите за обществено ползване.

Тези начини на определяне на такса смет ощетяват малкия бизнес в града и го принуждават да влезе в сивия сектор като регистрира имотите си на физически лица, за да спестява разходи и да плаща по-ниска такса смет.

Решение на този проблем е даването на възможност на бизнеса да заявява по-малки обеми на контейнери за извозване на отпадъци и при по-малка честота на извозване на сметта.

Моля да изискате от отдел „Метология” на ПАМДТ на Столична община да изготви мотивирано предложение за промяна на Наредбата за местни данъци и такси, чрез даване на различни обеми и честота на извозване на контейнери, с цел облекчаване на малки и средни фирми.

    Вносител:            ……………………..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*