Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Доклад за разрешение за Столичен граждански съвет за ползване на зала №5 на Столична община за свои заседания

До: г-н Андрей Иванов

Председател на Столичен Общински Съвет

Копие до: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

ДОКЛАД

ОТНОСНО: Разрешение за Столичен граждански съвет за ползване на зала №5 на Столична община за свои заседания

Уважаеми г-н Иванов,

Столичен граждански съвет (СГС) е сдружение от над 70 неправителствени, съсловни и квартални организации от всички сфери на обществения живот в София с цел обсъждане и даване на предложения за решаването на проблемите и развитието на града, като обсъжда точките по дневния ред на Столичния общински съвет и други теми, които смята за важни за нашия град. Съветът е учреден на 18.05.2011г. в Зала 5 на Столична община.

В тази връзка моля да се разреши на Столичния граждански съвет да провежда своите заседания в зала 5 на Столична община при предварително съгласуване за ангажираността на залата. Редовността на заседанията е веднъж месечно или веднъж на два месеца. Считам, че това е най-подходящото място за провеждане на тези заседания и това би показало ясно ангажимента и желанието на Столична община за работа с гражданското общество в София.

    Вносител:            ……………………..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*