Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Допуснати са груби грешки при данъчните съобщения за гражданите със сериозни щети за общината

ДОКЛАД

 

ОТНОСНО: ДОПУСНАТИ ГРУБИ ГРЕШКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧНИ СЪОБЩЕНИЯ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГР. СОФИЯ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПРОВАЛ НА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ

Уважаема г-жо Фандъкова,

Прилагам на Вашето внимание копие от доклад на г-н Дончо Барбалов, заместник-кмет по финансите на Столична община. Докладът е с вх.н. СО-6600-737/ 04.03.2013.

Съгласно доклада, при изготвянето на данъчните съобщения до гражданите на София е допусната груба грешка- не са отразени втората и трета вноска за такса битови отпадъци, а в съответните полета са нанесени нулеви стойности.

В резултат всички данъчни съобщения за 2013, вече разпратени до фирми и физически лица, съдържат напълно грешна информация в частта такса битови отпадъци.

Ако така подадените данъчни съобщения бъдат заплатени в този вид, Столична община ще получи едва 50 % от планираните 183.6 милиона лева от такса битови отпадъци за 2013. Потенциалната загуба за общината възлиза на 91.8 милиона лева.

Прилагам също така и обяснителна записка на г-н Боян Данаилов, началник-отдел “Информационно обезпечаване” в Столична община, в която са описани причините за издаване на грешни данъчни съобщения.

В допълнение, по моя информация Столична община е заплатила на “Български пощи” ЕАД сумата от 140 000 лева за разпращане на съобщенията. Сега се налага анулиране и разпращане на нови съобщения на цена от нови 140 000 лева.

Тъй като докладът на г-н Барбалов е отпреди 2 дни и до този момент няма Ваша публична реакция, както и поради сериозния риск от провал на данъчната кампания на Столична община, настоявам за следните спешни мерки:

  1. Столична община незабавно да направи официално съобщение за анулиране на погрешно издадените и разпратени данъчни съобщения.
  2. Да поискате незабавна оставка на ресорния заместник-кмет г-н Дончо Барбалов /вече с последно предупреждение по случая с Карат-С АД/ и на останалите конкретни виновни лица в администрацията.
  3. Да поискате проверка от страна на МВР за наличието на възможен умисъл с цел саботиране на данъчната кампания на Столична община.
  4. Да представите пред Столичния общински съвет доклад с анализ на риска от провал на данъчна кампания’2013, както и предложение за компенсиране на двойните разходи по разпращане на данъчни съобщения.
  5. Да представите пред Столичния общински съвет доклад с мерки за подобряване на контрола върху работата на администрацията на Столична община и общинските дружества, предвид лавината от скандали в последните месеци /за пример давам даваните заеми от Общинска банка АД на сина на тогавашния председател на СОС г-н Андрей Иванов; опитът за неправомерно облагодетелстване на фирма Карат-С ЕАД със средства на Столична община в размер на 2.6 милиона лева; скандалното разходване на служебни пари от бившия изпълнителен директор на Софийски имоти ЕАД; неправомерното раздаване на бонуси на приближени хора от районния кмет на район Изгрев; шофирането в нетрезво състояние от районния кмет на район Триадица и сегашния случай с грешно издадени данъчни съобщения/
  6. Да представите предложение за Вашата лична отговорност по отношение на очевидно слабия контрол върху дейността на поверената Ви администрацията.

                                                                                     С уважение   …………………… /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*