Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Допълнителни въпроси към тези за бонусите на служители на СО

Прилагам прес-съобщение на Столична община по повод разпространени данни за големи възнаграждения, получени от зам.кметове, гл. секретари и директори на дирекции в Столична община. Възможно е информацията да е подвеждаща и компромат. Не твърдя, че е истина, задавам въпроси. Нямам против и да взимат високи възнаграждения, ако са ги заслужили, но не и в десетки пъти над възнаграждения на редови служители. Задачата на Столична община в случая е да покаже всички видове доходи на тези общински служители, за да не остане съмнение. Затова задавам няколко допълнителни въпроса:

  1. Какви са средствата, които зам.кметове и гл. секретари освен като работна заплата са получавали и като възнаграждение от Съвет за управление на специализиран общински приватизационен фонд /СУСОПФ/ и Съвет на директорите на Столична общинска агенция за приватизация /СОАП/ през последните четири години. Съгласно сайтовете на тези структури, в тях се подвизават цели пет зам.кмета и един гл. секретар на СО
  2. Получавали ли са зам.кметове и директори на дирекции допълнителни възнаграждения за “надлежно изпълнение на проекти” съгласно “Вътрешни правила на Столична община за заплати и допълнителни възнаграждения”, утвърдени със Заповед РД-09-646/ 09.10.12 на Кмета на Столична община, и в какъв размер?
  3. Защо в прессъобщението на Столична община не се коментира другия въпрос, повдигнат от мен- за участието в управлението на частни търговски дружества на гл. архитект Петър Диков и директора на дирекция “Транспорт” на Столична община Д. Петлешков, съгласноТърговския регистър. Това е противоречие с чл. 7, ал. 2 от Закон за държавния служител и те би трябвало незабавно да бъдат освободени от длъжност поради несъвместимост.

………………………………………………………………………………………….

Можете да видите изпратеното опровержение от Столична община, то дойде след мое питане от днес, което можете да видите тук.

Служители на Столична община завеждат колективен иск срещу собственика на интернет сайт, който разпространи невярна информация за техните възнагражденията , изплатени от Столична община. Единственото вярно в разпространяваните компромати са трите имена на служителите и техния Единен граждански номер.

Ето защо ще бъде подадена жалба до Комисията за защита на личните данни заради публикувана лична информация.

Този компромат бе разпространен повторно днес от депутата от БСП Георги Кадиев. Като бивш общински съветник г-н Кадиев отлично знае какви са заплатите в Столична община. Заплатите на кмета и председателят на Столичния общински съвет се гласуват от съветниците, а заплатите на зам.-кметовете се определят от Постановление на Министерски съвет. Столична община стриктно спазва нормативната уредба, с която се определят възнагрежденията на служителите й.

От ноември 2012 г. служителите по трудови и служебни правоотношения нямат парво да получават никакви допълнителни трудови възнаграждения извън тези за постигнати резултати, което и се спазва от Столичната община.

Размерът на заплатите и възнаграждения  за постигнати резултати напълно отговарят на действащата нормативна уредба .

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*