Георги Кадиев

Имаме право на промяна

До уважаемата Комисия по конфликт на интереси в СОС

До Г-ЖА ИСКРА АНГЕЛОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Столичен Общински Съвет

ОТНОСНО: ПИТАНЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС

УВАЖАЕМА Г-ЖА АНГЕЛОВА,

На 1 август 2008 Столична община е открила обществена поръчка за“Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община”.

Поръчката на стойност 3 753 600 лв. с включен ДДС е спечелена от фирма “Аксиор” ООД, с която тогавашният кмет на София г-н Бойко Борисов е подписал договор за изпълнение на 02.12.2008 г.

Съсобственик и управител на “Аксиор” ООД е г-н Пламен Чирипов, съпруг на народната представителка от ГЕРБ г-жа Стефани Михнева Михайлова.

Съгласно информационната система на Агенция по вписванията, г-жа Стефани Михайлова е била съдружник с г-н Андрей Иванов във фирма “ДИРЕКТ ТРАНСПОРТ” ООД до 26.02.2009, когато продава дяловете си на г-н Андрей Иванов. Г-жа Михайлова също така е зам.председател на Съвета на директорите на “БАНКЯ-21” АД по времето, когато председател е отново г-н Андрей Иванов.

Столичният общински съвет и аз като общински съветник не сме уведомени за тези близки контакти и съдружие на г-н Иванов със съпругата на съсобственика и управителя на спечелилата фирма.

Считам, че това е очевиден конфликт на интереси, компрометиращ проведената обществена поръчка и нанасящ вреда за милиони левове на Столична община. Предвид на обстоятелството, че така избрания системен интегратор е подготвил и подготвя техническите задания и документацията за току-що приключили обществени поръчки и такива, които предстои да бъдат обявени, гореспоменатият конфликт на интереси се възпроизвежда във времето и пренася върху нови поръчки, което не бива да оставя Столичния общински съвет безучастен.

Моля за становище на подопечната Ви комисия по въпроса.

С уважение,

Георги Кадиев

Категория: Блог
  • Rosa казва:

    В България няма правила! Има страх! Докато българите изчезнем, защото сме бездушни и допускаме да ни управляват хора без капка достойнство! Уверявам Ви, че същото се случва и в Бургаската община и пак няма как да бъдат спрени!Пожелавам Ви успехи г-н Кадиев!

  • славов казва:

    Става въпрос дали е нарушена забраната на чл. 47 ал.5 от Закона за обществените поръчки, но случаят потвърждава убеждението ми, че някои хора се стремят да заемат публични длъжности най-вече с цел да насочват разходването на обществените средства към определени изпълнители на поръчки, които макар и по прикрит начин са свързани с тях.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*