Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Едно предложение до Столичен общински съвет

До г-н Андрей Иванов

Председател на  Столичен общински съвет

Копие:       Г-жа Малина Едрева, председател на група на ГЕРБ в СОС

Г-н Жельо Бойчев, председател на група на БСП в СОС

Г-н Владимир Кисьов, председател на група на СДС в СОС

Г-н Димитър Бъчваров, председател на група на ДСБ в СОС

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН КОМИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-н председател,

Уважаеми членове на Столичен общински съвет,

На 1 август 2008 Столична община е открила обществена поръчка за“Системен интегратор за професионално осигуряване на дейностите по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община”.

Поръчката на стойност 3 753 600 лв. с включен ДДС е спечелена от фирма “Аксиор” ООД, с която е подписан договор за изпълнение на 02.12.2008 г. Съсобственик и управител на фирмата е г-н Пламен Чирипов, съпруг на народната представителка от ГЕРБ г-жа Стефани Михнева Михайлова. Съгласно информационната система на Агенция по вписванията, г-жа Стефани Михайлова е била съдружник с председателя на СОС г-н Андрей Иванов във фирма “ДИРЕКТ ТРАНСПОРТ” ООД до 26.02.2009, когато продава дяловете си на г-н Андрей Иванов. Г-жа Михайлова също така е зам.председател на Съвета на директорите на “БАНКЯ-21” АД по времето, когато председател е отново г-н Андрей Иванов.

Столичният общински съвет и аз като общински съветник не сме уведомени за тези близки контакти и съдружие на г-н Иванов със съпругата на съсобственика и управителя на спечелилата фирма. Считам, че това е възможен конфликт на интереси, компрометиращ проведената обществена поръчка и с потенциал за нанасяне на вреда за милиони левове на Столична община. Предвид на обстоятелството, че така избраният системен интегратор е подготвил и подготвя техническите задания и документацията за току-що приключили обществени поръчки и такива, които предстои да бъдат обявени при наличието на финансови средства, гореспоменатият възможен конфликт на интереси се възпроизвежда във времето и пренася върху тези нови поръчки, което не бива да оставя Столичния общински съвет безучастен.

На 19 ноември 2010 внесох докладна записка до г-жа Искра Ангелова, председател на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към СОС, с която я сезирам за ситуацията. Независимо от решението на комисията, което все още не е излязло, пред Столичния общински съвет стои много важен организационен проблем – избраният системен интегратор подготвя техническите задания и подпомага изработването на документацията за обществени поръчки «по изграждане и внедряване на съвременни информационни технологии на Столична община», която дейност тече в момента и ще продължи още доста дълго във времето.

Предвид на цитираните по-горе факти, обективността на системния интегратор на Столична община е поставена под съмнение. Необходимо е да се създаде механизъм, който да гарантира на Столичния общински съвет, че текущите и бъдещи обществени поръчки по горепосочения предмет няма да бъдат субективно насочвани с цел обслужването на интересите на конкретни фирми и лица.

Предлагам Столичния общински съвет да вземе решение за създаването на орган от компетентни експерти, които да следят цялостната дейност по обществените поръчки в областа на информационните и комуникационни технологии. За формирането на този Комитет за управление на проекта «Изграждане на интегрирана информационна система на Столична община» предлагам Столичния общински съвет да се обърне с писма до ръководителите на големите работодателски организации в България – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, с молба всяка една от тези организации да предложи по един независим, компетентен експерт за участие в този орган. Предлагам политическите групи в СОС също да предложат по един свой експерт. Необходимо е също така СОС да гласува средства за заплащане труда на тези експерти.

С уважение,

Георги Кадиев

Общински съветник

Категория: Блог
  • Tanyaiva16 казва:

    Напълно основателно е предложението Ви, господин Кадиев, а Вашите опасения за тиражиран конфликт на интереси очертават неподозирани мащаби на евентуалните вреди за София.
    Позволявам си да Ви препоръчала да обличате своите послания в по-кратки изречения, в по-прости думи, избягвайки специализирани термини и чуждици, за да станат не само разбираеми за всеки, но и да въздействат по-силно. Това е решаващо за успеха на Вашите намерения.

  • Malta казва:

    Само така! В битката за спечелване на обществени поръчки се вихрят вулканични страсти, които са разбираеми – много пари са това и работа за фирмите..
    Стига, обаче, с тези фирми, които са от типа „от единия ми джоб – в другия“..Свързаните лица са наистина като свински черва и никой не може да ме убеди, че това не може да се проследи и хване. Какво прави финансовото разузнаване??

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*