Георги Кадиев

Имаме право на промяна

За изоставените деца на София

Продължавам със срещите на социална тематика, като отново обръщам внимание на децата в домовете и последващите трудности за тях. Тази седмица обсъдихме възможностите за справяне с тези проблеми с фондация „За нашите деца” като се съсредоточихме върху възможностите за решаване на проблема от неговата основа –да сведем до минимум изоставянето на деца и необходимостта Столична община да намери своето място в процеса на насърчаване на родителите да задържат децата си.

Според закона до голяма степен социалната политика за децата лишени от родителски грижи е отговорност на Общината и управлението на деветте дома за деца лишени от родителски грижи в София са под наше управление. Въпреки това топката само частично е в полето на общините, защото децентрализацията не е пълна и така ни се връзват ръцете за по-мащабни действия. И в момента Столична община финансира доста програми в тази насока (общо за социални дейности отделя 26,2 млн лв), но трябва да се осъзнае, че най-важното е винаги да се контролират резултатите, да се прави оценка на ефекта от всяка програма и дейност.

Основната цел на обществото ни трябва да е да гарантираме израстването на физически и емоционално здрави деца, отглеждани в сигурна семейна среда. Най-добрият начин това да стане е като детето се гледа в семейството си, било то биологичното семейство, при близки роднини, приемно семейство или осиновено. Подпомагането на биологичните семейства, за да не изоставят децата си не само е най-ефективно, но е и с пъти по-евтино за общината от отглеждането на деца в домове под различна форма. Подпомагането на едно семейство да задържи детето си ни струва около 2500 лв годишно, а в дом грижите за децата надхвърлят 6000 лв. В момента фондация „За нашите деца” поддържа Център за обществена подкрепа, като едно от направленията му е превенция на изоставянето на деца. Центърът работи с родилното отделение на болница „Св.София”, буквално са вътре при децата от деня на раждането.

Аз ще направя предложение в бюджета на Столична община за следващата година да се заложи откриването на такива центрове към още две родилни отделения, които да бъдат финансирани от столичния бюджет. В съвсем скоро време ще знам и колко точно би струвала издръжката на подобни центрове. Така Общината ще прави и постоянен мониторинг на ефективността на тези центрове и ако и те са ефективни, може да предложи да стане държавно делегирана дейност като превенция на изоставяне на деца от родители.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*