Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Изграждане на улица Диамант от о.т. 318 до о.т. 313 между кв. 64 и 64а, м. кв. Горна баня

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

 

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на СОС

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на улица Диамант от о.т. 318 до о.т. 313 между кв. 64 и 64а, м. кв. Горна баня

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

 

До мен достигна сигнал от г-н Здравко Живков Стоянов относно негов имот в кв. Горна баня, ул. Диамант №41 (Изх №94-00-662/21.3.2008 ГИС София) за липсата на инфраструктура до неговия имот, включително изграден път до имота му. Както се вижда на Приложение 1 и Приложение 2 в момента няма достъп до този имот и собствениците са принудени да стигат до него през дворове на свои съседи, от където минава и електрическото захранване и водоснабдяването.

Собствениците са писали множество сигнали до районната администрация в Овча Купел (№АБ 94-3-31 от 30.11.2005г.), Столична община (№94-3-5 от 26.02.2008г, №94-3-7 от 24.02.2009г.), МРРБ (№V8-480 от 14.04.2009г.), омбудсмана на Р. България (№7837 от 01.02.2009г.) и единственият резултат от това е отговорът, че в момента не се предвижда изграждането на участъка на ул. Диамант  о.т. 318 до о.т. 313.

От отговора на г-жа Савина, зам. кмет на Столична община, с изх.№ 1194-З-06/06/ 16.06.2011г. става ясно, че изграждането на този участък е трябвало да бъде извършено от външни инвеститори, като СО провежда процедури по отчуждаване. Впоследствие инвеститорите отказват да изградят пътя и от тогава Столична община не предприема нищо за изграждането на този път.

Тази улица е единствената възможна връзка за собствениците на имоти на ул. Диамант да достигнат до собствеността си. В допълнение тези собственици са задължени да плащат такса смет, без да може реално да се извозва сметта от този имот и без Столична община да предоставя каквито и да е услуги на тези граждани като резултат от плащането на местните данъци и такси.

В тази връзка, предлагам изграждането на Диамант о.т. 318 до о.т. 313 да бъде заложено в инвестиционната програма на Столична община за 2012г. В периода до изграждането на този път, предлагам да се осигури достъп до имота като се отвори пътя до там, който в момента е препречен от оградата на собственика на имотите от двете страни на ул. Диамант.

Приложение 1: Карта на имота и околните терени

Приложение 2: Схема на имота и околните терени

 

 

    Вносител:            ……………………..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*