Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Из програмата ни за район Банкя

ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Подобряване на :

пътната настилка,тротоарите и осветлението на улиците; облика и чистотата на парковете , градинките и детските площадки;

канализацията и водоснабдяването в града и кварталите;

гробищния парк,ремонтиране на ритуалната зала на гробището в гр.Банкя;

2. Оптимизиране на транспорта и координация на разписанията на автобусите и влака от гр.София до гр.Банкя и кварталите.

3. Постоянен контрол над строящите се сгради и недопускане на незаконно строителство.Задължаване на всички лица и фирми след завършване на строителната си дейност да възстановят нарушената инфраструктура.

4. Изготвяне на цялостна стратегия за подобряване на фасадите на рушащите се сгради в района.

5. По-добро управление и стопанисване на общинската собственост. Популяризиране на “публичния регистър на общинската собственост”.

6. Подобряване на сградния фонд на читалищата и популяризиране на дейността им.

7. Превантивни мерки за предотвратяване на щетите от бедствия и аварии.

НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

1. Индивидуална грижа за социално слабите, пенсионерите,хората в неравностойно положение и децата отпадащи от училище.

2. Приобщаване и ангажиране на младите хора към живота в района.

3. Създаване на районна кръгла маса и отговорен диалог с всички граждански сдружения с цел генериране на идеи полезни за района.

4. Възстановяване на културния живот на района./ празненствата за събора на район “Горешляци”, фестивалите на естрадната музика и детските фестивали/.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ И ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ

1. Прозрачност и професионализъм в работата на районната администрация

2. Максимално усвояване на средствата от европейските фондове.

3. Създаване на среда на сплотено общество с цел превръщането на Банкя в модерен европейски курортен град.

4. Изграждане на единен туристически и информационен център и

изготвяне на ИНТЕРНЕТ страница за културно-историческите обекти в района,за хотелите и др.с препратки и поддържане.

5. Създаване на Обществен съвет по туризма към района с всички заинтересовани страни.

6. Възстановяване на “алеята на здравето “ и създаване на други такива маршрути до културно-историческите паметници в района .

7. Поставяне на международно приети туристически означения,маркировки,указателни табели и др. в града и подходите към тях;

В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

1. Направа на нови улици;

2. Изграждане на колектор;

3. Създаване на “банка” от общински терени,които да се предоставят за жилищно строителство на фирми и предприемачи,срещу дял от построените жилища.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*