Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Из програмата ни за район Лозенец

1. Решително подобряване на цялостната инфраструктура на района:
Подобряване на уличната настилка, снемане на колите от тротоарите, изграждане на паркинги и велосипедни алеи, топлофикация на района, нови светофари и хоризонтална маркировка в близост до училищата и детските градини.

2. Борба с градоустройствения хаос в района:
Осъществяване на строг контрол на издаваните визи за проектиране и строителните разрешения, спазване на ЗУТ относно нормите на застрояване, етажност, отстояния между сградите.

3. Намаляване на задръстванията и подобряване организацията на трафика в района:
Извеждане на тежкия трафик /строително и автосамосвална техника/ по нова транспортна схема, разширяване на околовръстния път – южна дъга, пресичане на оживени пътни артерии на различни нива, покрити пешеходни надлези.

4. Екологично оздравяване на района и борба със замърсяванията:
Разширяване и добра поддръжка на зелените площи, контрол на сметосъбирането
и сметоизвозването, улично почистване и миене нощем.

5. Подобряване качеството на обществените услуги:
Увеличаване обема на предлаганите услуги по интернет, атестиране квалификацията и дейността на общинските служители, ежегоден публичен отчет за работата на кмета и районната администрация, обслужване на „едно гише” онлайн връзка между жителите на района и районния кмет, подобряване на комуналните услуги.

6. Повишаване на социалната отговорност на общината:
Увеличаване броя на оборотните жилища за социално слаби и млади семейства, изграждане на дневни клубове за стари хора, възстановяване на диетичните столове, улиците и тротоарите – достъпни за инвалидите, повишен контрол на търговските обекти и гарантиране реална защита на потребителите.

7. Развитие на културата, образованието и спорта в района:
Създаване на районен дом на културата, решително обновяване на районните читалища, модернизация на старите и отваряне на нови детски градини и занимални за учениците, подмяна на училищната мебел с нова – ергономичен тип, енергоспестяващи ремонти в учебните и детски заведения, изграждане на спортни площадки.

8. Повишаване на сигурността на гражданите:
Въвеждане на система за непрекъснато наблюдение и контрол в училищата и детските градини, подобряване на уличното осветление, картотекиране и обезопасяване на опасните сгради, изпълнение на програма за превенция на разпространението на наркотици.

9. Икономически растеж и развитие на бизнеса в района
Развитие на публично-частното партньорство в интерес на района, развитие на технологични паркове и нови индустриални производства, преференции за фирми, подпомагащи социалните дейности, инфраструктурата, спорта, изкуството, културата, образованието и екологията, активно участие в усвояването на средства по различните оперативни програми на ЕС.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*