Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Искаш кола и детска градина- плащаш парно

По време на интервю за радио Хоризонт от 02.04.09 споменах, че съм предложил на принципала на дружеството- министърът на икономиката и енергетиката, да сключим споразумение със Столична община. Целта на споразумението е да ангажира и общинската администрация по въпроса с неплатените сметки на парно, въпреки че дружествмото вече е изцяло държавна собственост.

Най-лесният начин дружеството да събере парите си е да откаже администравни услуги на хора, които имат просрочени задължения към Топлофикация- София. За просрочени задължения се считат всички дължими суми, неплатени повече от 60 дни. Отказът от административни услуги би трябвало да е тотален, повсеместен и да включва министерства, ведомства и община. КАТ например би трябвало да отказва регистрация на кола и годишен преглед. НАП би трябвало да отказва издаване на декларация за липса на дължими данъци.

Това, което аз бих искал от общината, е приблизително следното:

1. Столична Община и районните кметства да оказват помощ на Топлофикация- София ЕАД да идентифицира недобросъвестни собственици и ползватели на имоти, за които не се заплаща топлинна енергия, когато те отказват да предоставят тази информация.

2. Администрацията на Столична Община, районните кметства и общинските дружества да включат във вътрешните си правила задължение служителите да плащат редовно сметките си за топлинна енергия, като при закъснения над 2 месеца /просрочени сметки/ се предвидят административни наказания, касаещи получаваното допълнително материално стимулиране.

3. Обслужването на граждани от администрация на Столична община и районните кметства да е обвързано с предоставянето на документ за платена топлинна енергия. Документът ще се издава на касите на Топлофикация- София ЕАД

4. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при плащане на всички видове местни данъци и такси, сред които данък върху недвижимите имоти, данък върху МПС, патентен данък, такса битови отпадъци, административни такси, такси технически услуги, издаване на скици, визи за проектиране и т.н.

5. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при издаване на всички видове разрешителни от страна на администрацията на Столична Община и районните кметства

6. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при регистрация на МПС или недвижим имот в данъчните регистри на Столична община.

7. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при издаване на документ за платени местни данъци и такси

8. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при постъпване на деца в детска градина, като информацията за задълженията се обновява на всеки 6 месеца

9. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при записване на деца във всякакви форми на читалищни курсове и занимания, като информацията за задълженията се обновява на всеки 6 месеца

10. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при участие в обществени поръчки, провеждани от Столична община. Документът се предоставя както от юридическото лице, така и от физическите лица, собственици и управители на съответните юридически лица

11. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут за получаване на субсидирани карти на градския транспорт за гражданите на София

12. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут за получаване на безплатни карти за градски транспорт на общински служители

13. Документът за платена топлинна енергия да е задължителен атрибут при извършване на дарения в полза на Столична община или общински дружества

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*