Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Кадиев пита Фандъкова за информационна система на „Топлофикация”

Общинският съветник от БСП Георги Кадиев пита кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждането и внедряването на информационна система на „Топлофикация – София” ЕАД.

Информационна агенция КРОСС публикува пълния текст на питането:

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

На 25 март 2010 е сключен договор №35/25.03.2010 между Топлофикация-

София ЕАД и Обединение „Браво-ЕИБ Софт” с предмет на договора “изграждане и внедряване на информационна система на Топлофикация – София съгласно техническо задание №2, неразделна част от настоящия договор”.

Съгласно договора, изпълнителят Обединение “Браво-ЕИБ Софт” е трябвало в рамките на 11 месеца от датата на договора да разработи и внедри информационна система, като получи възнаграждение от 1 008 000 лева /с вкл. ДДС/. Тъй като изграждането на информационна система е ключов момент за повишаване на събираемостта на Топлофикация – София ЕАД, моля да отговорите на следните въпроси:

1. Внедрена ли е информационната система, кога и в какъв вид?

2. Ако е внедрена, моля да приложите Протокол за приемане съгласно чл. 13, ал. 2 от договора.

3. Спазени ли са всички изисквания съгласно техническото задание, което е приложение№2 към гореспоменатия договор?

4. Изплатена ли е сумата към изпълнителя Обединение “Браво-ЕИБ Софт”, на коя дата и в какъв размер?

5. Подписвани ли са анекси към гореспоменатия договор? Ако да, моля да приложите копия от тях.

Източник: София /КРОСС/29.02.2012

Категория: Новини

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*