Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Кметът на Люлин одобрил застрояване на градинка въпреки решение на СОС

/Терен опрделен за озеленяване в ПУП на Люлин 4/

Питане

Относно: Застрояване на зелена площ в р-н Люлин 4 м. р-н и съмнения за етичните качества на гл. архитект на р-н Люлин

Уважаема г-жо Фандъкова,

Със свое решение №409 от 19.07.2012г. Столичният общински съвет одобрява ПУП на Люлин 4мр. Три дни по-рано, когато вече е ясно, че проектът за ПУП е включен в дневния ред на заседанието на 19.07.2012г, гл архитект на район Люлин – г-жа Галина Николова подписва разрешение за поставяне (№42/16.07.2012г.) на 6 павилиона и фирмени реклами на зелена площ която е предвидена за озеленяване. Предвидената застроена площ е 215,7кв.м и 32,5кв.м фирмени надписи. В момента определената за зелена площ територия е трайно застроена и вече възстановяването ѝ ще коства на общината сериозни усилия и средства.

/Един от павилионите, които се поставят в градинката в Люлин 4/

С издаването на разрешение за поставяне на павилионите г-жа Николова нарушава принципа, че основен орган на взимане на решения и определяне статута на териториите в Столична община е Столичен общински съвет. Когато е взела това решение тя е знаела за намерението на СОС да обяви територията за зелена площ и не е изчакала решението на Общински съвет като по този начин пренебрегва официалният избран пряко от народа орган.

/ПУП на Люлин 4, градинката предвидена в ПУП е оградена с маркер/

Получих притеснителна информация, която поставя под сериозно съмнение моралните качества на г-жа Николова необходими за заемане на ръководен пост в общинската администрация. Според информацията, с която разполагам на г-жа Николова е повдигнат обвинителен акт от Софийска районна прокуратура по досъдебно производство №5047/2011г. за престъпление по чл. 206 ал.3 и по чл. 316 ал. 1 от Наказателния кодекс за противозаконно присвояване на лек автомобил БМВ Х5 на стойност 70 000 лв, както и за ползване на документи с невярно съдържание. В момента г-жа Николова е с наложена парична гаранция след заседание на Софийски районен съд на 18.03.2013г.

В допълнение г-жа Николова до 16.02.2012г. е била управител и едноличен собственик на „Кристи стил” ЕООД, което тогава прехвърля на Катя Кочи. Прехвърлянето става 23 дни след като г-жа Николова получава съобщение по чл. 32 от ДОПК за връчване на ЗВР №1113885/19.12.2011г. (заповед за възлагане на ревизия). Следват нови 3 съобщения до новия собственик последвани с покана за доброволно изпълнение от публичен съдебен изпълнител. По този начин освен собствеността върху фирмата г-жа Николова прехвърля на г-жа Кочи не само собствеността и управлението на фирмата си, но и всичките ѝ задължения на трето лице.

/Копие от Търговския регистър за фирмата на г-жа Николова/

Съчетани горните два аргумента будят съмнение доколко г-жа Николова отговоря на задължителните изисквания за честност и висок морал за заемане на обществен пост с възможности за взимане на решения касаещи най-големия район на София. Ако се окаже, че г-жа Николова може да ощети свои колеги във фирмата, която работи, да си присвои автомобил и да представи документи с невярно съдържание или да прехвърли задълженията на фирмата си, когато започне да получава съобщения по данъчно-осигурителния процесуален кодекс от НАП, то тогава какви са гаранциите, че в работата си като общински служител тя няма да накърни интересите на Столична община и на гражданите? По какъв начин и кой гарантира нейната честност, прозрачност на работата ѝ и действията в унисон с гражданския интерес?

С оглед на горепосоченото моля да отговорите на следните въпроси:

  1. В какви срокове посочената зелена площ УПИ VII от ПУП на р-н Люлин 4 м. р-н кв. 1 приет на 19.07.2012г. с решение №409 на СОС ще бъде реално съществуваща зелена площ?
  2. По какъв начин оправдавате действията на г-жа Галина Николова, гл. архитект на Люлин и нейното решение за поставяне на павилиони в територия, която 3 дни по-късно е обявена от СОС за зелена площ?
  3. От кога г-жа Николова заема длъжността главен архитект на район Люлин, Столична община?
  4. Получавали ли сте преписка за подадения обвинителен акт срещу г-жа Николова от СРП?
  5. Вие бихте ли разчитали на служител, срещу когото са повдигнати обвинения за противозаконно присвояване на чужда собственост, използване на документи с невярно съдържание и който прехвърля задълженията на формата си при започване процедури срещу него?
  6.  Кой носи отговорност за действията на г-жа Николова имайки предвид изразените съмнения срещу моралните ѝ качества за заемане на отговорни публични постове? В случай, че се окаже, че г-жа Николова не работи в обществен интерес кой ще поеме политическата отговорност за назначението ѝ?

С уважение…………….

Георги Кадиев, народен представител

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*