Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Коментар за предложенията на протестиращите за мерки в Топлофикация

До г-н Зафир Зарков

Председател на работна група по проблемите на Топлофикация- София АД

Копие: Членове на работната група

КОМЕНТАР

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ В ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ОТ ПРОТЕСТИРАЩИ ГРАЖДАНИ, ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ Г-ЖА ЙОАННА ИВАНОВА, ЗАВЕДЕНИ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА С ВХ.Н. СО-94-И-43/27.03.2013

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАРКОВ,

            Като член на работна група в Столична община за подобряване работата на Топлофикация- София ЕАД, на която вие сте председател, получих предложенията на граждани, представлявани от г-жа Йоанна Иванов, заведени в деловодството на Столична община с вх.н. СО-94-И-43/ 27.03.2013.

Предвид сериозността на тематиката и възможността от драстични проблеми с топлоснабдяването на София ви предлагам моето становище:

 1. Разделяне на услугата на две отделни- подгряване на вода и топлоснабдяване, с право да се ползват отделно.

В момента се мери отделно така или иначе. Не разбирам смисъла на предложението, освен ако целта не е абонатът да заплаща само топла вода, без да се плаща сградна инсталация.

 1. Поставяне на топлоизолация на инсталациите за отопление и снабдяване с топла вода

Считам поставянето на топлоизолация на тръбите за топла вода за смислено, тъй като ще доведе до спестяване на енергия. Това е в ръцето изцяло на собствениците и Топлофикация София ЕАД няма пряко задължение, но би могла да го стимулира..

Считам поставянето на топлоизолация на тръбите за отопление за ненужно. Топлоенергията влиза в сградата и се разпределя чрез сградна инсталация и стени, като по този начин поддържа някаква минимална температура дори и в неотопляеми апартаменти. Топлоизолацията на тръби за отопление ще послужи единствено като аргумент на съответните граждани да откажат заплащане на сградна инсталация, което ще натовари допълнително сметките на отопляваните апартаменти. Като следствие ще има лавина от нови откази от ползване на парно, което ще доведе до фалит на дружеството и прекратяване на услугата централно топлоснабдяване в София.

 1. Ежемесечно отчитане на топла вода

Това вече се прави от Топлофикация – София ЕАД.

 1. Отпадане на отчет на база за топла вода

Такъв отчет има само в случай, когато няма как да се проверят водомерите в даден апартамент и съответно няма как да се направи дялово разпределение на топла вода. В момента се слага средна норма на ползване от 4 куб.м. на месец.

 1. Монтиране на отделен топломер на топлообменника на топлата вода в абонатната станция

Считам това за излишно скъпа инвестиция. Един топломер е в рамките на 1500 лева до 3000 лева, като след това трябва да се предвидят допълнителни разходи за поддръжка и подмяна. В годината така или иначе има 4.5 месеца общо измерване на енергия и топла вода, през останалото време се измерва само топла вода.

 1. Ежемесечно отчитане на уредите

Напълно подкрепям, като това е единствен вариант да се избегнат прогнозни сметки и проблема с лихвите върху тях. Според мен един работещ вариант е самоотчитане, като ако при изравняване има отклонение от повече от 10 % се наложат лихви /по подобие на авансово плащане на корпоративен данък от фирми/. Друг работещ вариант е въвеждане на топлоизмерватели с дистанционно отчитане. Предвид международните цени на тези уреди, при голяма поръчка от страна на Топлофикация- София цената на уред би могла да падне до около 10- 12 евро. Разбира се, дружеството може да подпомага този процес, но не може да закупи тези уреди за своя сметка. Не считам за работещ вариант ежемесечно физическо отчитане от страна на топлинни счетоводители поради оскъпяване на услугата и неудобство за столичани.

7. Да се постави топломер в основата на инсталацията с показания във величина Мвт-Квт/ч.

Това е предложение, валидно само за сгради с хоризонтално подаване на топлоенергия /хоризонтална разводка/. При тях апрпаментите вече имат топломери на входа, но те отчитат само топлоенергия за отопление, но не и за топла вода.  Болшинството от сградите в София са с вертикално подаване, над 90 %.

8. Да се постави топломер за топла вода в основата на инсталацията с показания във величина Мвт/ч-Квт/ч и топломерът да се отчита ежемесечно

Това се прави и в момента

9. Спиране на всички висящи дела, заведени от дружеството против граждани на софия с цел събиране на вземания по сметки за топлоенергия

Технически това би могло да стане само по искане на взискателя, т.е. Топлофикация София ЕАД. В същото време по време на “замразяването” на делата ще продължават да текат законови лихви, определени по ЗЗД, които ще се трупат на гърба на длъжника, без той да има вина. Отделно един такъв акт би стимулирал забавянето на заплащане на сметки и би донесло сериозни финансови загуби за дружеството.

Предлагам на работната група да направи предложения за промени в следните области:

–       въвеждане на процедура за ежемесечно отчитане

–       въвеждане на процедура за стимулиране топлоизолация на тръби за водоснабдяване

–       да се поиска промяна на формулата за изчисляване на сградна инсталация, като се предвиди коефициент за външни апартаменти

В заключение, моля работната група внимателно да обсъжда предложения, водещи към по-лесен отказ от Топлофикация, стимулиращи неплащане на услугата и премахване на заплащане за сградна инсталация. Ако предложенията бъдат приети във вида, в който са, комбинирани с премахване на лихви върху прогнозни сметки и задължително безлихвено разсрочване, Топлофикация София ЕАД е изправена пред фалит.

 С уважение   ……………………

/Георги Кадиев/

Исканията на протестиращите граждани:

Категория: Блог
 • Лиляна Варкова казва:

  Изразявам несъгласие с предложенияатаза
  1. Стимулиране топлоизолация на тръби за водоснабдяване
  2. Промяна на формулата за изчисляване на сградна инсталация, като се предвиди коефициент за външни апартаменти.
  Тези мерки не водят до реално отчитане на потреблението на топлоенергия, където има външна изолация на апартаментите. Получава се увеличаване на сумите за плащане когато: 1. Имам външен апартамент с изолация в сравнение с тези, които не са си направили изолация. 2. Ще плащам повече от вътрешните апартаменти, въпреки че изолацията на моя апартамент е два пъти повече на площ и стойност.
  Предлагам когато апартаментът е с външна изолация тези 2 правила да не се прилагат.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*