Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Конкурсът за външна реклама ощетява Столична община с над 10 млн лв

 

В таблицата можете да видите офертите и класирането при конкурса за външна реклама на София (билборди, реклами по спирки…). При 9 от 10 различни пакета победителят не е предложил най-добрата цена, а е спечелил след елиминиране на други участници или благодарение на останалите критерии като този за „визия” за развитие на рекламата. Разликата при някои пакети между най-високата цена и спечелилата конкурса достига до 5 пъти разминаване.Както можете да видите в 9 от 10те пакета резултатите се оспорват в съда. Административният съд на София вече отмени конкурса в 9тия пакет като посочва редица нарушения като необективните критерии, че са добавяни допълнителни критерии по време на конкурса, че някои оценяващи са дали оценките си, когато вече са знаели оценките на другите, че са елиминирали участниците след излизането на резултатите, въпреки че първоначално всички са били допуснати.

Това изглежда като огромна далавера, с която общината ще бъде ощетена с над 10 млн лв и се надявам съдът да отмени конкурса във всяка негова част. Отговорността е лично на председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков, който отговаряше за конкурса за външна реклама и който има лични интереси в тази сфера, и той трябва да поеме своята отговорност

ПОДГОТВЕНО ПИТАНЕ ПО ВЪПРОСА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

С решение №3506 от 23.05.2013г. Административният съд на София град връща Ваша административна преписка за провеждане на процедурата по конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрена от главния архитект на СО Схема – група „б” от 10 пакета за пакет Б9, съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Причината за това е, че съдът констатира, че единият член на комисията дава оценката си по-късно от останалите, след като се е запознал с техните оценки. Това дава ясна възможност за нарушения и манипулиране на крайните резултати.

Отделно от това свидетел констатира голямо разминаване между оценките, давани от отделните участници, което ясно показва липсата на обективност на критериите и затвърждава съмненията за манипулация. Тези опасения се потвърждават и от следващата констатация на съда, че „за един и същ участник били дадени различни оценки – 1 или оценка 10 за различните лотове. Тоест за един лот даден участник се оценявал с максималния брой точки по критерия професионален опит, а за друг – с 1 точка. Това било прилагано за корекция на високите наемни цени, които някои фирми предлагали – ако някоя фирма предложи по-висока наемна цена, оценката за професионален опит се занижава”.

Когато подобни похвати не успяват да изберат „правилния” кандидат, очевидно се е прибягвало и до елиминиране на част от участниците. Това е видно „от окончателния протокол рег.№ РД-09-08-64 (1)/13.07.2012 г, първоначално всички кандидати са били допуснати до участие. В последствие, на заседание от 11.05.2012г. комисията е взела решение да преразгледа документите относно условието по т.4.3.1. от конкурсната документация кандидатите да имат сключени договори за последните пет години.” И на тази база са елиминирани част от участниците.

В материалите на делото е посочено още, „че критериите за оценяване на кандидатите са променени в хода на конкурса в противоречие с утвърдената документация.” Според участници в конкурса „членове на конкурсната комисия са изменяли първоначално дадените от тях оценки, след като са имали възможността да се запознаят с оценките от другите членове на комисията, като по този начин са повлияли на класирането.”

Съдът приема, че първият критерий за оценка – този на цената, е обективен, но посочва, че за останалите не е посочено по каква методика и въз основа на какви обективни критерии членовете на комисията трябва да оценяват предложенията на кандидатите по т.8.2 и т.8.3.

Всички тези констатации потвърждават опасенията, които групата на БСП в СОС е изразявала многократно, че конкурсът може да бъде манипулиран и опорочен.

Решението на административния съд е относно пакет Б9, но аналогична е ситуацията за почти всички останали пакети като от 10 пакета 9 са спечелени от фирми, които не са дали най-добри ценови оферти. В някои от случаите от 5 участника 3 са елиминирани, за да може да спечели фирмата подала най-ниска ценова оферта. При пакет №1 3 фирми са елиминирани, които предлагат съответно цени за една локация от 2154 лв на месец, 1602 лв и 1182лв, а печели фирмата предложила 552 лв за локация. В пакет №2 печели фирма с оферта от 553 лв за локация, а други фирми са предложили съответно 2684 лв и 1698лв. В пакет №4 печели фирма с оферта 550лв на локация, след като предложението на друга фирма от 1439лв е елиминирано. При пакет №6 фирмите с оферти от 2376лв и 1291лв на локация са елиминирани и печели офертата от 542лв. При пакет №9 фирмата с предложение от 1864 лв е елиминирана, за да спечели предложението на друга фирма от 544 лв. Това е и причината 9 от 10те пакета да бъдат обжалвани в съда. Всеки пакет включва повече от една локации.

В резултат на тези конкурси условия и елиминирането на първоначално допуснати участници Столична община губи по 106764лв на година за една локация от пакет, защото не е избрала най-добрата ценова оферта. Или за срок на договора от 10 години ощетяването на СО от само една локация от пакет ще бъде в размер на 1,07 млн лв. Общо загубите за София от този договор надхвърлят 10 млн лв. Групата на БСП нееднократно е искала прекратяване на конкурса и обявяване на нов конкурс с прозрачни условия и обективни критерии, където водещ фактор да бъде цената, а не субективни критерии като визия за развитие на рекламата.

Във връзка с всичко това моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Какви действия ще предприемете, за да не позволите ощетяването на Столична община с над 10 млн лв от конкурс с опорочена процедура и субективни критерии?
  2. Кой носи отговорност за проведения конкурс? Какви действия ще предприемете в административен и политически план, за да санкциониране виновните лица? На всички е ясно, че г-н Елен Герджиков, председател на СОС беше в основата на конкурса за външна реклама и той следва да поеме политическата отговорност за порочния конкурс, който е отменен и от съда.
  3. Какви гаранции ще дадете, че порочните практики в този конкурс не са налице при всички конкурси провеждани от СО?
  4. Какви действия ще предприемете, за да отстраните рисковите фактори, които са довели до резултатите от този конкурс?

С уважение   ……………………

 

Решението на административния съд за пакет Б9 можете да видите тук:

Reshenie-PAKET 9

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*