Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Моите предложения за промени в ЗМДТ

По време на предизборната кампания включих в програмата си няколко предложения, които изискват и законови промени, най-вече в Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/. Веднага след края на кампанията ги предложих на бюджетна комисия в парламента, за съжаление само ден преди останалите промени в този закон да влязат на второ четене в зала. Което е крайно недостатъчно- промени в закон наистина не се правят на юруш, само защото на мен или някой друг му е скимнало нещо си. Хубаво е да отлежат, да се видят плюсове и минуси. За съжаление този път ще трябва да отлежават цяла година, а дотогава кой знае какво ще се случи. Все пак ги предоставям на вашето внимание, както и на вниманието на управляващи и опозиция, заедно с кратки мотиви.

  1. §. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:

„За имот, който е основно жилище, дължимият данък се намалява до 50 на сто по начин, определен с наредба по чл. 1, ал.2”.

Мотиви: Сегашните разпоредби на чл. 25, ал. 1 от ЗМДТ предоставят 50 на сто намаление на дължимия данък върху недвижимите имоти за основно жилище, независимо от неговата големина, разположение и данъчна оценка. Считам, че общините трябва да имат повече гъвкавост по отношение както ставката по данък върху недвижими имоти, така и облекченията по нея. Горепосоченото предложение има за цел да посочи максималното намаление, като точното разпределение на окончателното намаление е отговорност на общините чрез гласуваната от тях Наредба за Местни Данъци и Такси.

2. §.. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. сегашният текст става алинея първа;

2. създава се нова алинея втора със следното съдържание: „(2) Такса се заплаща и за използване в търговски обекти на нехартиени опаковки за продаваните стоки. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66”.

§..В чл. 66 се правят следните изменения:

  1. в ал.1 след думата „таксата” се добавя „по чл. 62, ал.1”.;
  2. създава се нова алинея шеста със следното съдържание: „(6) таксата се заплаща от собственика на търговския обект, а размерът й се определя с наредба по чл. 9”.

Мотиви:

Замърсяването на градската среда е основен проблем на градовете у нас. Предложената промяна цели стимулиране на преминаването от найлонови към хартиени пликове в супермаркети, магазини и заведения за обществено хранене.

Категория: Блог
  • Димитър казва:

    Готова ли е държавата да премине към амбалажна хартия само за да се отървем от висящите по дърветата, изхвърляните от прозорците и разнасяните от вятъра иначе много удобни пластмасови пликове. В магазина ми увиват сиренето в амбалажна хартия, но тя се прави от отпадъчна (в т.ч. тоалетна) хартия като се третира с различни химикали. Дали няма да открием остатъчни отрови в амбалажната хартия. За пликовете, които гледаме по американските филми (ако ги гледаме) се иска здрава хартия като за циментови чували, например натронова хартия. Доколкото знам за нея е неоходима повечко нова дървесина. Съжалявам, не съм специалист по хартията.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*