Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Мотиви за въвеждането на „кобинирана“ форма на обучение за деца със специални образователни потребности

М О Т И В И

към Законопроекта за допълнение на Закона за народната просвета

Интегрирането на децата със специални образователни потребности е една от водещите ценности в съвременното ни демократично общество, то е свързано с редица фундаментални принципи на демократичното устройство като зачитане на различията и равнопоставеност на всички.

Процесът на интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в българската образователна система започна с изменението и допълнението на Закона за народната просвета през 2002 г. По данни на Националния статистически институт през изминалата учебна година интегрирано са се обучавали приблизително 13 хиляди ученици със специални образователни потребности. Част от тези деца са с комуникативни нарушения или с разстройства от изключително широкия аутистичен спектър. Много от тях са с интелектуален потенциал в рамките на нормата, но имат индивидуални потребности, поради техния специфичен стил на мислене и възприемане на околния свят. Понякога те са с хиперкинетично поведение и трудно се справят в груповата форма на обучение.

Комбинираната форма на обучение ще се осъществява по реда на дневната форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. Тя ще позволи на учениците с различни особености в развитието и дефицит на внимание, в определени часове, да бъдат в клас с останалите ученици. Това би спомогнало за тяхната социализация и би предотвратило тяхната сегрегация.

Комбинираната форма на обучение ще предостави възможност на децата със специални образователни потребности за упражнят конституционното си право да получат образование.

 

ВНОСИТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ

ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА

ХРИСТО ЦВЕТАНОВ МОНОВ

БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ

МИНЧО МЪНЧЕВ МИНЧЕВ

РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ

МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ

ДЕНИЦА ЗЛАТКОВА КАРАДЖОВА

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ СЛАВОВ

ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС

СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА

МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА

ИЛИЯ АТАНАСОВ БАТАШКИ

АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ

  • сугестология английски казва:

    Статията ви е много интересна.Хубаво е че има подобни поправки към закона,които гласят по голямо разпространение и развитие на нашите културни наследства так да ги наречем. Добре е да има и комбинирана форма на обучение, която по един или друг начин, ще предостави възможност на децата със специални образователни потребности за упражнят конституционното си право да получат образование, и по важното е да получат такова образование.Това е голяма помощ и от страна на родителите,коти ще имат време да поработят малко.

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*