Георги Кадиев

Имаме право на промяна

"Моята" икономическа програма

Вероятно всеки от вас е мислил какво би предложил на избирателите, ако беше в политиката. Ето това, което аз бих предложил за предстоящия 4-годишен мандат на парламент и правителство. Без да претендирам за изчерпателност, разбира се.

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ

– присъединяване към ERM-2 през 2010 и към еврозоната през 2012

– поддържане на балансиран бюджет или бюджетен излишък. Недопускане на бюджетни дефицити

– запазване на валутния борд при непроменен фиксиран курс на лева до влизането на страната в еврозоната

– овладяване на спада на икономиката и гарантирана закрила на доходите в условията на криза

– стабилни темпове на икономически ръст от 6-8 % след кризата

– 0 % данък дивидент

– 0 % данък върху капиталовите печалби

– 0 % данък върху лихвите

– 10 % корпоративен данък

– 10 % данък на едноличните търговци

– 10 % данък на физическите лица

– 18 % ставка на ДДС до края на мандата

– недопускане на диференцирани ставки на ДДС

– въвеждане на 30-дневен срок за възстановяване на ДДС на коректни данъкоплатци

– разумна акцизна политика, подпомагаща селско стопанство и бизнес

– намаляване на данъчноосигурителни вноски с 2 пункта през 2010 и още 3 пункта до края на мандата

– създаване на агенция за борба с финансовите престъпления през първата година от мандата

– поддържане на най-ниски нива на данъчноосигурителна тежест в ЕС

– преквалификация и социална подкрепа за пряко засегнатите от кризата

– ежегоден бюджетен ресурс от 500 милиона лева за подпомагане на малки и средни предприятия чрез Насърчителна банка

– публични инвестиции в инфраструктура с цел създаване на работни места и подобряване на условията за развитие на икономиката

– увеличаване на минималната заплата с 15 % на година

– увеличаване на минималната пенсия с 15 % на година

– целево държавно подпомагане на София за изграждане на 2 000 места в детски градини и ясли през първата година от мандата

– целево държавно подпомагане на строителството на метро в София

– целево държавно подпомагане на други общини за изграждане на детски и социални заведения

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*