Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Обжалване на решението на СГП за бездомните кучета

До г-н Ангел Илиев

Административен ръководител – апелативен прокурор

 Апелативна прокуратура – гр. София.

 

 

Жалба

 

От Георги Стоянов Кадиев, Жельо Иванов Бойчев, Калоян Драгомиров Паргов, Анна Николаева Славова – общински съветници в СОС

Адрес за контакт: Столична община, ул. Московска №33, София 1000. Телефон: 029377361, 029861641

 

Уважаеми, г-н Илиев,

На основание чл. 213 (2) от НПК се обръщаме към Вас с искане за повторна проверка до колко действията и бездействието на кмета на Столична община по отношение справянето с проблема с безстопанствените кучета в София е причината и не е предотвратило смъртта на двама души и нараняването на десетки други. Първият сигнал е заведен в Софийска градска прокуратура на 26.06.2012г. под № 5605/12.

Сигналът е разгледан от прокурор Петър Смолички, който на 02.08.2012г. излезе с постановление за отказ за образуване на досъдебно производство по случая. Въпреки това според нас има сериозни основания да се смята, че г-жа Фандъкова в качеството си на кмет на Столична община носи отговорност за случаите на нападнати от безстопанствени кучета хора. Както посочваме в своя сигнал на 28.03.2012г. проф. Ботьо Тачков е нападнат от глутница безстопанствени кучета, в следствие, на което умира от раните си на 08.04.2012г. Два месеца по-късно – на 12.06.2012г. в кв. Редута, гр. София, Христо Панков е нахапан от друга глутница кучета. Той почива от раните си на 17.06.2012г. Общинското предприятие Екоравновесие, което е на пряко подчинение на кмета на СО е получавало сигнали от граждани и за двете глутници, но не е взело мерки за отстраняването им от улицата, така че да не представляват заплаха за гражданите на Столична община, чиято отговорност е на кмета на СО, съгласно чл. 44 (1) от ЗМСМА, който постановява, че кметът на община отговаря за опазването на обществения ред в нея.

Както показахме и в предния сигнал това не са единични случаи на бездействие от страна на компетентните органи, след получена информация за агресивни глутници безстопанствени кучета в София. На 16.02.2012г. жена бременна в 9-месец е нападната от глутница кучета в Южния парк. Глутницата е била известна на органите, но въпреки това са прибрани едва след медийното разгласяване на случая с нападната жена. В отговор на питане №9300-154/3/-23.04.2012 от регистъра на Столична община, на въпроса за броя нахапани хора от кучета в София, г-жа Фандъкова посочва, че средният годишен брой на нахапаните от кучета граждани на Столична община е 400 по данни на Първа МБАЛ – София.

За всички тези нападения, съгласно чл. 50 от ЗЗД и чл. 325в от НК при причинени наранявания от животни, отговорността се носи от лицето, под чийто надзор се намират животните. В случая с безстопанствените кучета в Столична община това е кметът на общината. Отговорността на собственика и на лицето, под чийто надзор се намира животното, е солидарна и е налице независимо от качеството на животното. За да е налице отговорност, не е необходимо вещите и животните да са носители на повишена опасност. Достатъчен е фактът на нападението, за да се обуслови отговорността на собственика и лицето, под чийто надзор се намират животните. Личната отговорност на кмета на СО се потвърждава и от чл. 69 от Закона за защита на животните, който постановява, че след 2011г. за наличието на безстопанствени кучета в СО отговаря лично кметът на общината, а не администрацията на СО.

Изхождайки от общото правило на чл.9 ал.1 НК – престъпление е това обществено опасно деяние – действие или бездействие, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Поради тази причина отговорност на кмета на Столична Община може да с търси както по ЗЗД, така и по чл. 122 и чл.123 ал.1 на Наказателния кодекс.

 

Според чл. 211 от НПК достатъчно данни за образуване на досъдебно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение, че е извършено престъпление. Прокурор Смолички не отрича наличието на такива данни като потвърждава фактите за случаи на пострадали хора и смъртни случаи в следствие на нападнати хора от безстопанствени кучета. Той описва бездомните кучета в София като „разхождащи се на територията на столицата и често ставащи агресивни, нападайки хора на най-различна възраст в това число възрастни и деца в резултат на които нападения са причинени и няколко /не много на брой/ смъртни случаи”. Въпреки това той не образува досъдебно производство с мотивите, че проблемът не може да се реши светкавично. Това е безспорно, но не променя факта, че конкретни по-усилени действия за решаване на проблема с безстопанствените кучета в София се предприеха едва след нападението на проф. Тачков през месец март 2012г. До тогава броят на ловните екипи в Общинското предприятие Екоравновесие бе редуциран от 6 на 4, а за 2012г. нямаше нито един случай на евтаназирано агресивно куче.

Прокурор Смолички отбелязва назначена от г-жа Фандъкова комисия за извършване на проверка на ОП Екоравновесие от 03.05.2011г. Макар ОП Екоравновесие да отговаря за овладяването популацията на безстопанствените кучета и решаването на този проблем, назначаването на проверка не е достатъчен контрол върху предприятието, което се вижда и от последващия намален с 1/3 брой на ловните екипи на дружеството при новия му директор.

Задълженията и възможностите за действие на кмета на СО по този проблем не се ограничават само до единичен акт на упражнен контрол над ОП Екоравновесие, както стана видно след двата смъртни случая през тази година, от когато започна да се налага по-регулярен контрол над дружеството. В началото на 2011г. изтича програмата на Столична община за овладяване популацията на безстопанствените кучета и в продължение на повече от година – до края на март 2012г. администрацията в Столична община не предлага нова програма за справяне с този проблем. Предложението за новата проектопрограма е направено два дни след инцидента с професор Тачков и последвалия значителен обществен интерес по темата. Това е ярък пример за бездействието и безотговорността от страна на кмета на София и администрацията на Столична община към проблема.

В допълнение чл. 41 (2) от ЗЗЖ възлага на местните органи на управление изграждането на приюти като основен начин за намаляване на популацията на безстопанствените кучета. Въпреки това последният отворен приют на територията на Столична община се управлява от НПО и е открит през 2009г, преди г-жа Фандъкова да встъпи в длъжност като кмет на общината. Г-жа Фандъкова като кмет започва нова процедура по изграждане на приют едва след двата фатални инцидента в столицата.

Постановлението на СРП е незаконосъобразно, тъй като с него по същество се признава съществуването на проблем, който би могъл да има и наказателноправна оценка. Същевременно се отказва образуването на наказателно производство, тъй като проблемът с бездомните кучета, подценяван през последните десетилетия се бил задълбочил и не било възможно да се реши с еднократен акт на кмета на София.

Постановление за отказ да се образува наказателно производство следва да се изготви при липсата на данни за престъпление. Недопустимо е да се отказва образуването на наказателно производство по съображения за целесъобразност и на базата на субективни преценки от страна на решаващия прокурор. Образуването на наказателно производство е за да се съберат доказателства и на тяхната основа въпросът както за извършено престъпно деяние, така и за наличието или не на виновни лица. Личното разбиране на наблюдаващия прокурор за проблема с бездомните кучета и начините и срока за неговото решаване не може да обоснове отказа да се образува наказателно производство.

Безспорно установената смърт на повече от едно лице на територията на гр. София настъпила в резултат на ухапване от бездомни кучета изисква образуването на наказателно производство за установяване на причините, довели до това и на отговорните лица.

Доводите, че ставало дума за дългогодишни проблеми, които не можело да се решат с еднократен акт на кмета установяват по-скоро пристрастност на наблюдаващия прокурор, който отказва да се занимае с причините за настъпилата смърт.

Жалбата, подадена до СРП е във връзка с ухапванията от кучета, довели до смърт и до телесни увреждания. Без да е изследвала в рамките на наказателното производство тези обстоятелства  прокуратурата не може да излиза със становище за невиновност на кмета, тъй като проблемът бил от много години. Този по същество представлява отказ да се изпълнят вменените на прокуратурата от Конституцията и законите на страната задължения.

С оглед на гореизложените аргументи смятаме, че има всички основания да се образува досъдебно производство по случая с оглед на законовите задължения и отговорности приписани от закона на кмета на Столична община за справянето с този проблем, както и гореизложените данни, ясно показващи продължителното бездействие на кмета и на администрацията на Столична община за справяне с проблема с агресивните безстопанствени кучета, които заплашват сигурността, живота и здравето на софиянци.

 

14.09.2012

гр. София

С уважение,

Георги Кадиев: ………………….

Жельо Бойчев: …………………..

Калоян Паргов: ………………….

Анна Славова: ……………………

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*