Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Особено мнение за работата на комисията за разследване на случая Карат-С

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

ОТНОСНО: РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ ПО СЛУЧАЯ С “КАРАТ-С”, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД-09-01-381/07.11.2012 ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКЛАД 2600-2952(8)/04.10.2012

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

С Ваша заповед от 07.11.2012 бе назначена работна група от 6 общински съветника, която да извърши проверка на фактическите положения, инкорпорирани в проекта за споразумение, приложен към Доклад № 2600-2952 (8)/04.10.2012, относно прекратяване на договор №РД-56-3928/03.11.2008 за обществен превоз на пътници и уреждане на финансови задължения с фирма “Карат-С”.

Работната група се състоеше от трима представители на ГЕРБ, един на БСП, един на СДС и един на НДСВ.

С това свое особено мнение изразявам мнение, че работната група не свърши възложената й задача и умишлено отказа навлизане в дълбочина на случилото се в опита да бъде ощетена Столична община с над 2.65 милона лева.

За това излагам следните аргументи:

– Работната група отказа да се срещне с г-н Николай Костов, уволнен бивш директор на ЦГМ, и да изясни негови писмени обяснения пред комисия на Столична община, в които твърди, че “в първата десетдневка на месец юни 2012 г-н Методи Аврамов ми докладва, че зам. кметът г-н Любомир Христов му е възложил задача да се изготви справка за дължимата главница към 30 юни 2012 по сключените договори с “Карат-С” АД и за какъв период при олихвяване на задълженията им със законовата лихва ще се достигне дължима лихва в размер около 3 200 000 лева”.

– Работната група отказа да се срещне с г-н Методи Аврамов, бивш ръководител на направление “Икономическо и АСТП” в ЦГМ, за да изясни имало ли е натиск от страна на г-н Любомир Христов за нагласяване на дължимите лихви в точно определен размер.

– Работната група отказа да се срещне със заместник-кмета Любомир Христов, за да изясни воден ли е такъв негов разговор с г-н Аврамов и какви са причините за това, както и оказван ли е върху него натиск от по-високи нива за обслужване на интереси, противоречащи на интересите на Столична община.

– Работната група отказа да се срещне със заместник-кмета г-н Барбалов и да изясни неговата роля в случая, включително твърденията му на сесия на СОС от 11.10.2012, че има одиторски доклад, потвърждаващ сумата от над 3 милиона лева дължими лихви. По-късно се оказа, че одиторският доклад не е потвърдил сумите от доклада /разминаване от около 3 хил.лв/ и обхваща период на олихвяване от 10 месеца, различен от споменатия в доклада пред СОС период от 6 месеца.

– Работната група отказа да се срещне с автора на Одиторския доклад г-н Д. Базлянков и да поиска обяснения кой му е възложил да изчислява лихвите за период от 10 месеца, а не за 6 месеца, както е по доклада.

– Работната група отказа да се срещне със счетоводителите от ЦГМ, които са автори на първичните справки за дължими лихви и да установи бил ли е оказван натиск върху тях за нагласяване на лихви.

– Работната група отказа да изиска и разгледа първични документи /фактури и платежни нареждания/, за да открие причините за погрешно изчисляване на дължимите главници и лихви.

Единственият аргумент на общинските съветници от ГЕРБ, членове на работната група бе, че работната група “не е разследващ орган и ще работи само по документи”.

Истината около този скандален опит да се ощети Столична община с над 2.65 млн лева в полза на частна компания, известна с близките си връзки с ГЕРБ, не може да бъде разкрита без разговори със замесените служебни лица, упоменати по-горе.

Същинските виновници за опита за ощетяване на Столична община бяха скирити или “помилвани” с леки наказания, а уволнение понесоха онези, изпълнявали поръките на висшестоящи служители на общината.

В този смисъл считам, че изготвеният доклад на комисията е про-форма и без стойност за разкриване на действително случилото се.

С уважение   ……………

                     /Георги Кадиев/

  • николай казва:

    Това е естествен резултат, защото иначе трябваше да си признаят откъде идват средствата за ГЕРБ!

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*