Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Отново за хазарта

1. Господин Кадиев, предложеното облекчаване на данъчната тежест за хазартните игри предизвика много спорове. Според Вас трябва ли тази поправка да бъде въведена догодина. И защо?

Не, не трябва. През 2006 променихме данъка за хазрата от 8 % върху оборота на 10 % върху оборота, и не забелязвам някакъв драматичен спад на ръста в сектора. Дори напротив, има около 30 % ръст през 2007. Силно скептичен съм към казаното от хазартните оператори, че новата по-висока ставка бута бизнеса към сивия сектор на интернет- залаганията. Предложената от министтър Орешарски поправка на практика означава падане на данъка 5 пъти, без да виждам особена логика или необходимост от това.

2. От намаляването хазната ще спечели или ще загуби?

Ще има загуба за бюджета от около 50 милиона лева на година, които остават в организаторлите на хазартни игри и вероятно ще послужат за разрастване на бизнеса. Тук вече държавата трябва да прецени какво иска- да се разраства хазарта или да събере тези 50 милиона лева данъци и да ги ползва за други цели. Да видим какво ще реши парламента.

3. В споровете се прокрадва и една нишка, за това доколоко е морално едно такова облекчаване.

Вероятно поради особеностите на бизнеса. Хазарт, тютюн, алкохол- все неща, които държавата би трябвало добре да премисли дали да поощри чрез данъчни облекчения. Задача на държавата е не само да събира данъци, защото й трябват приходи. Задача е й да предпазва обществото от определени неща. Иначе ако гоним само фискалния ефект, да легализираме наркотиците и да ги обложим с данък, нали?

4. Смятате ли, че хазартните оператори са разнопоставени при условие, че Държавният спортен тотализатор, освен това, което внася в хазната наравно с другите “играчи”, отчислява и пари за спорта?

Натоварването върху спортния тотализатор е многократно по-високо, което го прави по-неконкурентноспособен. Но това не означава, че трябва повдеместно да намалим данъка, за да “оправим” тотото.

5. Според Вас, трябва ли “мястото” на спортния тотализатор да бъде законово гарантирано с различен от сегашния му статут?

Според мен в идеалния вариант числовите игри като тото и залагане на спортни събития трябва да са държавен монопол и събраните данъци да отиват за спорт и култура. Така е в повечето държави. В частния сектор трябва да са казина и бингозали, като има много силни ограничителни и контролни мерки. В Полша например по закон има едно казино на 250 000 души. Отидете във Видин и минете по главната улица да видите при 40 000 души население колко казина има.

6. Хазартните оператори се оплакват от нелегалните интернет залагания и смятат, че намаляването на данъчната тежест ще изкара на светло поне част от черното тото.

Вероятно част ще излезе на светло, но за да навакса държавата загубените данъци от по-ниската данъчна основа трябва секторът на хазарта да нарасне 5 пъти. А това е абсурд в рамките на следващите поне 5 години. Освен това съм силно скептичен към цифрите, които бяха изнесени като оборот на интернет залаганията. Мисля, че са сериозно надвишени и проблемът с интернет залаганията се надценява.

7. Според Вас, трябва ли преди да се правят данъчни облекчения за хазартните игри, първо да има дискусия – с експерти, политици, с обществото, дали да се развива този сектор. И въобще трябва ли да има позиция на държавата за развитието на този сектор, защото както в природата нищо не се губи, така и тук може да се получи отлив в посока на сивия сектор.

В данъчната политика трябва да има логика и задължително се прави дискусия, особено когато е по чувствителен въпрос. Не може просто така да се появи на сайта на министерство на финансите и никой да не знае откъде се е появило. Бил съм на поне 3 съвещания на Съвета за икономическа и социална политика към Висшия съвет на БСП, на които са обсъждани данъци и бюджет 2008, и нито веднъж не стана и дума за хазарта. После, разбира се, всичко се приписва на БСП, наслагва се в общественото съзнание и пак БСП ще трябва да се обяснява как е оправила хазартните играчи. И защо? Защото някой някъде се разбрал с някого, че му е висок данъка. Това е всичко друго, но не и нормално правене на данъчна политика.

8. В тази връзка имат ли основание поисканите от шефа на парламентарната комисия по бюджет и финанси аргументи за предложението на Министерството на финансите?

Да, имат. Предложението излиза от министерство на финансите, то би трявало да го защити достатъчно убедително, за да не остава неприятния привкус на защита на корпоративни интереси за сметка на държавния интерес.

9. Вие усещате ли този привкус?

Да, за съжаление.

10. Промяната вече бе гласувана на първо четене в парламента. Мислите ли, че ще мине и на второ четене?

Съмнявам се. До момента не виждам убедителна защита и предполагам, че в крайна сметка няма да мине през парламента. И се надявам да не опитват след време при предстоящия за приемане Закон за хазарта отново да намалят данъка.

11. Защо не?

Данъчните ставки на фирми и корпорации трябва да са в Закон за корпоративно данъчно облагане. Не може във всеки специален закон да има и данъчни ставки и режими, докъде ще я докараме? Утре в Закон за собствеността и ползването на земеделските земи ще ви цъфне данък върху земята, после в Закона за горите данък върху гората, в Закона за нотариусите данък върху тяхната дейност, и т.н., и т.н.

12. Трябва ли облагането да остане в същия вариант, както е сега или да се премине към облагане като в европейските страни, близко до корпоративното, но с по-висока ставка, при условие, че хазартът не плаща ДДС?

Мисля, че нищо не трябва да се променя известно време, докато се види как се развива сектора при сегашния режим. В перспектива мисля, че подобно на патентния данък трябва да стане местен данък, за да може всяка община да преценява как да го облага и иска ли да стимулира развитието му. Но това е някъде в бъдещето. Облагането на хазарта е сложна материя, има голяма практика от ставки, лицензионни такси, местни такси, и ако нещо се променя, трябва да се обмисли много добре.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*