Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за бюджета на Асистент за независим живот

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

 

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Бюджета и разпределението на услугата Асистент за независим живот

Уважаема г-жо Фандъкова,

Във връзка с тазгодишните промени в Наредбата Асистент за независим живот, нейното разделяне и променено разпределение на средствата моля за писмен отговор на следните въпроси:

  1. Каква сума от бюджета на Столична община е заделена за услугата Асистент за независим живот за 2012г?
  2. Каква сума е усвоена за услугата до края на месец септември 2012г?
  3. Какъв е броят на ползвателите на услугата – съвкупно до края на месец септември 2012г. и за отделните месеци?
  4. Какъв е броят на използваните часове от ползвателите на услугата за съвкупно до края на месец септември 2012г. и за отделните месеци?
  5. Каква сума плаща Столична община на асистентите, извършващи услугата?
  6. Какъв е минималният брой точки за получаване на услугата АНЖ през 2012г. и какъв е средният брой точки?
  7. Можете ли да дадете разделение на средния брой точки необходими за получаване на услугата от непълнолетните и от пълнолетните ползватели на услугата?
  8. По какви критерии събраните точки от кандидатстващите за услугата се преобразуват в часове, които те реално ползват?
  9. Каква сума предвиждате на този етап за услугата Асистент за независим живот за 2013г?

С уважение   ……..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*