Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за дело, за което сме платили 250000лв, а съдът е определил цената му на 450лв

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Андрей Иванов

Председател на Столичен Общински Съвет

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Разходите на СО по адм. дело № 5286/2011 на ВАС

Уважаема, г-жо Фандъкова,

Според ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11585 на Върховния административен съд от 19.09.2011г. Столична община е отправила искане за присъждане в полза на Общината на разноски по адм. дело № 5286/2011 в размер на сумата 250 020 лева.

(Текстът на Определението може да се намери на URL: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/28ded1e038c07665c225790d00261fc6?OpenDocument)

След като „Ирис – БН“ ЕООД, гр. София, представлявана от управителя Валентин Стефанов Величков, е оспорил искането за присъждане на заплатеното от ответника възнаграждение за адвокат, като прекомерно завишено, Съдът определя за разноски по делото да бъдат изплатени на Столична община разходи в размер на 450 лева.

В тази връзка моля за отговори на следните въпроси:

  1. Какви са разходите на Столична община по дело № 5286/2011?
  2. Разликата между 250020лв и 450лв за сметка на Столична община ли са покрити?
  3. Какво е наложило разходите за хонорари на адвокатите да бъдат в размер на 250 000лв?

Вносител:……………………..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*