Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за Завода за боклук и такса смет до г-жа Фандъкова

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: ПРОЕКТА ЗА „ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА” И НЕГОВОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Уважаема, г-жо Фандъкова,

В края на миналата година входирах доклад №9300-416/24.11.2011 относно: Финансова, икономическа, социална и екологична оценка на проектното предложение за втория етап от проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”, който включва изграждането на завод за механично-биологично третиране”. В този доклад аз поставих няколко въпроса, на които все още няма отговор и моля да получа отговор за тях:

  1. Какъв е проведеният диалог с ЕК през последната една година и половина?
  2. Каква е целта на допълнителните проучвания направени през този период във връзка с проекта по изграждане на инсталация за механично-биологично третиране?
  3. Ще бъде ли отменен проведеният търг за МБТ – какво е мнението на ЕК по този въпрос?
  4. Какви са разчетите Ви за размера на таксата за гражданите, съгласно подадената апликационна форма?
  5. Ще има ли изгаряне на отпадъците в столичен ТЕЦ?
  6. Ако ще има изгаряне на отпадъците, как при положение, че е отхвърлено изгарянето на отпадъците в началния етап на проекта, е взето решение за изгаряне на отпадъците в ТЕЦ?
  7. Има ли смисъл, ако ще има изгаряне на отпадъци, то да се извършва по най-скъпия за населението начин?
  8. Моля да сравните разчетите на такса битови отпадъци в случай, че се извършва МБТ и при директно изгаряне на отпадъци без излишно оскъпяване чрез отделяне на отпадъци за изгаряне в МБТ?
  9. Нормално ли е в ситуация на криза, когато е важно да се сведат до минимум разходите на гражданите, най-бедната държава в ЕС да плаща най-високата такса смет?

С уважение   ……..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*