Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за застрояване на междублоково пространство в жк. Разсадника-Коньовица

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: ЗАТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ БЛ. 9 И БЛ. 80 НА ЖК. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА, Р. КРАСНА ПОЛЯНА

 

Уважаема, г-жо Фандъкова,

До мен пристигна жалба от жители на жк. Разсадника-Коньовица, р. Красна поляна за междублоковото пространство между бл. 9 и бл. 80.

На сайта на ДАГ няма представен ПУП за комплекса с информация за плановете за строителство в междублоковото пространство, а ОУП предвижда имота като жилищна устройствена зона. Жителите на квартала се опасяват, че това пространство ще бъде застроено и ще бъде изграден търговски център с магазини, офиси и ателиета, както и изграждане на нова улица в непосредствена близост до бл.9 въпреки вече асфалтираната улица, която няма регулация по регулационни изменения.

Във възражението си до кмета на СО, кмета на р. Красна поляна и г-н Диков с вх. № 9400-13/29.11.2012г. (Приложение 1) жителите на квартала изказват редица основателни аргументи против това строителство, които включват и спазването на минимално изискуемото разстояние между сградите, разминавания между УПИ и ОУП, некоректно отразяване на входните помещения на бл. 9 в регулационната линия като включително разположението на входовете на блока е сгрешено.

В момента на тази територия е с растителност, включваща многогодишни дървета, които ще бъдат отсечени при евентуалното строителство. От друга при строителството живеещите наоколо граждани не биха разполагали с достатъчно места за паркиране на автомобилите си при липсата на достатъчно алтернативи наоколо.

Във връзка с това моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Какви разрешителни са издавани от СО и ДАГ за строителство в междублоковото пространство между бл. 9 и бл. 80 на жк.  Разсадника-Коньовица, р. Красна поляна? Предвижда ли се там да има строителство, на колко етажа и с какви цели?
  2. Предвиденото строителство отговаря ли на всички нормативни изисквания имайки предвид и възражението на жителите на квартала?
  3. Какви действия ще предприеме СО, за да предотврати изсичането на дърветата в междублоковото пространство и какви алтернативи за паркиране ще осигури на живеещите наоколо граждани, в случай, че не предотврати строителството на този терен?

 С уважение   ……..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*