Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за идеята за замяна на дялове от Топлофикация срещу дълг с БЕХ

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: ПРЕГОВОРИ ЗА ЗАМЯНА НА ДЯЛОВЕ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ ЕАД СРЕЩУ ДЪЛГ КЪМ БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ /БЕХ/

Уважаема г-жо Фандъкова,

На 2 януари 2013 в-к Капитал Дейли публикува информация за състоящи се преговори между Топлофикация- София ЕАД и Български енергиен холдинг /БЕХ/ за замяна на дълга срещу собственост. Както е известно, дългът на Топлофикация-София ЕАД към БЕХ възлиза на около 215 милиона лева и е преобразуван дълг на общинското дружество към Булгаргаз ЕАД.

В статията си вестникът цитира следните думи на г-н Стоян Цветанов, изп. директор на Топлофикация София ЕАД: „В момента правим оценка на този дълг, работим съвместно и с колегите от БЕХ и търсим възможности и механизми да решим проблема, който бе натрупан в последните 4 години“.

Като член на СОС, който е принципал на дружеството, в нито един момент не съм бил уведомен за водени преговори с БЕХ. СОС не е взимал и решение, с което упълномощава Вас или г-н Цветанов да води такива преговори.

Както надявам се сама разбирате, абсурдно е назначеният от СОС изпълнителен директор да води преговори по собствеността на управляваното от него дружество без знанието на принципала. В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Кой и с какъв акт е уполномощил г-н Цветанов да преговаря с БЕХ за замяна на акции на Топлофикация- София ЕАД срещу дълг?
  2. Известни ли са ви други случаи на общински дружества, които водят преговори за приватизация, частична приватизация, замяна на дълг срещу собственост или други финансови инструменти, водещи до загуба на собственост от страна на Столична община?

 С уважение   …………………

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*