Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за изплащане на суми и лихви към Карат С

До г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на СО

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

 

ПИТАНЕ

от

Георги Кадиев

Общински съветник

Относно: Споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор РД-56- 3928/ 03.11.2008г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването, прието на сесия на СОС на 11 октомври 2012

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА

            На свое заседание на 11 октомври 2012 Столичният общински съвет одобри  проект на споразумение с „КАРАТ-С” АД за предсрочно прекратяване по взаимно съгласие на Договор № РД-56-3928 от 03.11.2008 г. за обществен превоз на пътници по основни градски автобусни линии № 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 69, 70, 114, 123, 204, 306 и възложи на кмета на Столична община да го подпише.

С това свое решение СОС даде и съгласието си Столична община да заплати на „КАРАТ-С” АД:

А. Фактурирани и неоспорени задължения на Столична община за извършени услуги за превоз на пътници, неизплатени към 1.07.2012г. в размер 9 973 664, 61 лева с включен ДДС;

Б. Сумата от 3 284 786 лева представляваща законовата лихва за забава за фактурирани и неоспорени задължения на Столична община по договори с фирма „Карат-С“ АД за периода 1 януари-1 юли 2012 г.

По време на заседанието на мой въпрос как са изчислени лихвите от 3 284 786 лева, върху каква главница, за какъв период  и при какъв лихвен процент получих отговор от г-н Барбалов, че всичко е сметнато правилно и проверено и от одитора на ЦГМ. Повече конкретика не бе дадена.

Прилагам на Вашето внимание “Доклад за фактически констатации относно справка за законови лихви, дължими към КАРАТ-С АД”, предоставен на Столична община на 11 октомври 2012 и подготвен от Ди Еф Кей Анда Консултинг ООД, одитор на ЦГМ.

Съгласно този доклад, дължимата сума по лихви за забавени плащания е много близка до сумата, изчислена от Столична община и възлиза на 3 287 949 лева.

Има обаче сериозно  разминаване в периода, за който се дължат тези лихви. В доклада на г-н Барбалов и г-н Христов, приет от СОС, лихвите са изчислени за период 01 януари- 01 юли  2012, докато в доклада на одитора лихвите са изчислени за период 01 септември 2011- 01 юли 2012, т.е. за почти двойно по-дълъг период

Въз основа на това считам, че с решението на СОС от 11 октомври 2012 Столична община ще изплати на Карат С-АД лихва, по-голяма от дължимото.

Считам, че СОС е въведен в заблуда, гласувайки за изплащане на лихва, изчислена за 10-месечен период, а не за 6-месечен.

Считам, че на общинските съветници умишлено не бе отговорено върху каква главница се дължат тези лихви и не бе дадена посочената в доклада на одитора «Справка за дължимите законовите лихви по забавени плащания на задължения към Карат С АД, възникнали при Дружеството в периода след месец август 2011 година».

Мотивите за това могат да бъдат само умишлено неспазване интересите на Столична община и облагодетелстване на ответната страна, т.е. Карат-С АД.

Моля да върнете за преразглеждане Решение на СОС от 11 октомври 2012 относно «Споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор РД-56- 3928/03.11.2008г. за обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема и уреждане на финансовите задължения, произтичащи от прекратяването».

Моля да отговорите и на следните въпроси:

  1. Защо не е дадена на общинските съветници «Справка за дължимите законовите лихви по забавени плащания на задължения към Карат С АД, възникнали при Дружеството в периода след месец август 2011 година»?
  2. Защо администрацията на СО не е предоставила на СОС доклада на Ди Еф Кей Анда Консултинг ООД, одитор на ЦГМ?
  3. Защо при положение, че дължимите лихви са изчислени върху период от 10 месеца, в СОС се внася доклад, твърдящ, че лихвите са за период от 6 месеца?
  4. Защо въпреки че прекратяваме Договор по Пакет 2, Столична община се съгласява да изплати лихвите по забавяне не само по този пакет, но и по линии 42, 54, 72, 73, 84, 30, 90 и 404, възлизащи на 484 492 лева?
  5. Защо е допуснато такова забавяне на плащанията към Карат С-АД, водещо до допълнително натоварване на бюджета на Столична община с изплащане на лихви от над 3 млн лева?

С уважение,

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*