Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за Информационната система на Топлофикация на стойност 1008000лв

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ТОПЛОФИКАЦИЯ – СОФИЯ ЕАД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

На 25 март 2010 е сключен договор №35/25.03.2010 между Топлофикация-София ЕАД и Обединение “Браво-ЕИБ Софт” с предмет на договора “изграждане и внедряване на информационна система на Топлофикация – София съгласно техническо задание №2, неразделна част от настоящия договор”.

Съгласно договора, изпълнителят Обединение “Браво-ЕИБ Софт” е трябвало в рамките на 11 месеца от датата на договора да разработи и внедри информационна система, като получи възнаграждение от 1 008 000 лева /с вкл. ДДС/.

Тъй като изграждането на информационна система е ключов момент за повишаване на събираемостта на Топлофикация – София ЕАД, моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Внедрена ли е информационната система, кога и в какъв вид?
  2. Ако е внедрена, моля да приложите Протокол за приемане съгласно чл. 13, ал. 2 от договора.
  3. Спазени ли са всички изисквания съгласно техническото задание, което е приложение№2 към гореспоменатия договор?
  4. Изплатена ли е сумата към изпълнителя Обединение “Браво-ЕИБ Софт”, на коя дата и в какъв размер?
  5. Подписвани ли са анекси към гореспоменатия договор? Ако да, моля да приложите копия от тях.

Вносител:     ……………………..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*