Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за липсата на реално реформи в Екоравновесие

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Липсата на реални реформи в ОП Екоравновесие

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

В Столична община е необходимо да се обърне сериозно внимание на проблема с безстопанствените кучета и за да може той да се реши е необходимо воля от страна на администрацията в Столична община за предприемането на работещи стъпки за справяне с проблема. Една от най-важните стъпки в тази посока е осъществяването на реална реформа в ОП „Екоравновесие”. Имам основания да смятам, че такива реформи не се случват, а само се мимикрират. След като направих публично достояние предишната структура на предприятието, след предложената от мен промяна в структурата и създалото се обществено напрежение в следствие на двата фатални инцидента с хора нахапани от кучета, г-жа Бояджийска от своя страна направи предложения за промени в дружеството. Предложената от мен структура все още не е влязла в дневния ред на СОС, а с предложените от СО промени ловните екипи напълно бяха премахнати от структурата като така се дава възможност броят им да бъде безконтролно намаляван без санкцията на СОС, закриха се някои от предишните ненужни позиции и се откриха нови във връзка с изграждането на новия приют в Горни Богров, стопанисван от предприятието. От друга страна дружеството се задължи ежемесечно да публикува на сайта си доклади за дейността си, постигнатите резултати и финансовото си състояние.

Близо половин година след приемането на тези решения реална промяна няма. СО може да бъде принудена да затвори новооткрития приют за кучета, след като ВАС обяви, че новите изисквания към приютите са противозаконни. Уличните кучета продължават да са около 10000. От Екоравновесие все още не публикуват месечните си отчети.

Липсата на реална промяна в ситуацията се потвърждава и от конкретен сигнал, който получих от г-жа Мария Николова, която при опита си да подаде сигнал  за безстопанствени кучета се натъква на редица нарушения в дружеството. Проблемите, които описва са изпратени и до Вас в жалба написана на 07.11.2012г. и се посочват неизпълнение на служебните си задължения от страна на служители на ОП Екоравновесие, неспазване на работно време, използване на служебни автомобили за лични нужди, оказване на натиск и заплахи към граждани от служители на дружеството (Приложение 1).

С оглед на всички горепосочени факти е невъзможно подобряване на ситуацията около ОП Екоравновесие и справяне с проблема с безстопанствените кучета, когато не се предприемат реални действия за премахване на проблемите в дружеството.

Във връзка с всички тези опасения моля да отговорите на следните въпроси:

  1. Г-жа Маруся Димова, експерт „Връзки с обществеността” до м. юли 2012г. към 01.12.2012г. продължава ли да е служител или да има други договорни отношения с ОП Екоравновесие и ако да, какви?
  2. Г-жа Мария Ганчева, технически секретар до м. юли 2012г. към 01.12.2012г. продължава ли да е служител или да има други договорни отношения с ОП Екоравновесие и ако да, какви?
  3. Какви действия са предприети по жалбата на г-жа Мария Николова
  4. Оказван ли е натиск върху г-жа Николова и отправяни ли са заплахи срещу нея от служители на Екоравновесие?
  5. Коригирани ли са работните заплати на служителите на ОП Екоравновесие от началото на 2012г. и в какво процентово изражение са те? Служителите на предприятието получавали ли са ДМС през 2012г. Кои служители са ги получавали и в какъв размер?
  6. Какво налага драстичното увеличение в броя на диспечерите в дружеството от един към м. юли 2012г. на четири и какви функции изпълнява заемащият длъжността „експерт по организация на труда”?

С уважение    ………………

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*