Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за обществена поръчка за кръстовище на две нива на Лъвов мост

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка – кръстовище на две нива на Лъвов мост

Уважаема, г-жо Фандъкова,

На 10.05.2012г. Столична община обяви класирането на участниците в откритата процедура с предмет „Инженеринг на транспортен възел „Лъвов мост”. Според комплексната оценка от комисията участниците се класират както следва:

Сдружение „Лъвов мост 2011″ – ПСТ Холдинг, Аксиона, Испания – 87.79т,  Обединение „Трейс Лъвов мост“ – „Трейс София“, „ПИ ЕС АЙ“, Рутекс – 87.00т, Доуш, Турция – 84.94т,             Сдружение „Център 2011″ – Готехмин, Людмил Коларов Канел – 80.88т, Обединение „Лъвов мост“ – ГБС, Строй инжект, Старт Инженеринг, Пътпроект 2000 – 78.48т, ДЗЗД „Транспечеар Лион Бридж“ – „Инжстрой инженеринг“ Варна и испанските „Геа 21″, „Конструкционе Саранс“, „Естудио переда“ – 75.93т, Консорциум „Хидрострой – Мостовик“ – 54.96т.

Със Заповед на кмета на Столична община изграждането на проекта е възложено на Обединение „Лъвов мост“ – ГБС, Строй инжект, Старт Инженеринг, Пътпроект 2000, класирани на пето място, с по-дълъг срок на изпълнение и чувствително по-висока цена от участника класиран на първо място. Разликата в цената между офертата на Обединение „Лъвов мост“ и най-ниската предложена цена е 7,48 млн лв и само един участник е предложил по-висока цена от тази на Обединение „Лъвов мост“.

В тази връзка моля за отговор на следните въпроси:

  1. На какво основание са отстранени всеки от останалите участници?
  2. Ако причината за отстраняването им е пропуски в ценовите оферти, те защо не са изчистени преди самото класиране с цел максимална прозрачност на конкурса?
  3. Как кметът на София е защитил интересите на Столична Община с избора на тази оферта?

 

 С уважение   ……..

  /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*