Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за пропаганда на ПП ГЕРБ в сайта на ХХ ДКЦ

ПИТАНЕ

 ОТНОСНО: ПРОПАГАНДА НА ПП ГЕРБ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ХХ ДКЦ – СОФИЯ

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

На интернет страницата на ХХ ДКЦ – София (с URL: http://www.20dkc-sofia.org/index.php ), което е общинско дружество под контрола на Столична община се вижда текст, при който първата буква на всеки ред с удебелен шрифт изписва надписа „ГЕРБ” във вертикална линия (Приложение 1).

Съгласно Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, глава 4-та “Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване”, чл. 11 ал. 14 забранява поставяне и разлепване на афиши, плакати, рекламни и пропагандни материали освен на определените за това места.

Считам, че това грубо нарушение на наредба на СОС, но и тежък морален инцидент. Пациентите на нито едно лечебно заведение в страната не би трябвало да се делят по политическа принадлежност, нито да бъдат политически агитирани при посещение в болниците.

В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси:

– Смятате ли, че подобен вид пропаганда на определена политическа сила в лечебни заведения е допустима?

– Какви действия ще предприемете за осигуряване спазването на нормативните актове на СО в лечебните заведения, собственост на Столична Община?

С уважение   …………………

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*