Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за слабостите в работата на спешната медицинска помощ

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Слабостите в организацията и работата на спешната медицинска помощ на територията на Столична община

Уважаема, г-жо Фандъкова,

Репортаж на телевизия TV7 от 10.02.2012г. (URL: http://tv7.bg/news/5018452.html ) показва проверка на Столичната Регионалната Здравна Инспекция, според която за един ден в София има 9 смъртни случая поради забавяне на екипите на спешна помощ. Извън конкретния пример, който се разглежда, Здравната инспекция констатира, че има пропуски в организацията на работа на центъра за спешна помощ. В този период има множество подадени случаи, но въпреки това забавянето не може изцяло да се обясни с обективнте причини. Редом с това се отправят критики за неточна преценка на екипите и недооценяване на състоянието.

По това време в София работят едва 23 екипа за над 300 случая. Очевидно недостатъчен брой екипи, което съчетано с лошата организация и преценка на проблемите, води до 9 смъртни случая след извикана Спешна помощ в София само за един ден. В проверката се констатира, че в половината от случаите тръгването на медицинския екип става след повече от час след подаването на сигнала, като в някои случаи линейката стига до пациента след повече от 2 часа и над половин час след постъпване на сигнала до линейката

Отговорността за спешната помощ е поделена между държавата и Столична община и в тази връзка моля за отговор на следните въпроси:

  1. Какви действия е предприела Столична община, за да гарантира максимално бързо обслужване на пациентите, имащи нужда от спешна помощ?
  2. С оглед на горепосочените данни какви действия ще предприеме Столична община за по-добрата организация на спешните медицински екипи и предвижда ли се увеличаване на техния брой?
  3. Как Столична община ще гарантира живота и здравето на жителите на общината с оглед на сериозните пропуски в организацията на спешната помощ и как ще се координират усилията и ще се подобри комуникацията с отговорните държавни институции, за да се избегнат смъртните случаи поради забавена спешна медицинска помощ?

Вносител:            ……………………..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*