Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за съмнения за финансови злоупотреби в Столичен Автотранспорт

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: СЪМНЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВИ ЗЛОУПОТРЕБИ В ПОДЕЛЕНИЕ „ЗЕМЛЯНЕ” НА “СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА,

При мен постъпи сигнал за възможни финансови нарушения, извършвани в поделение „Земляне” на Столичен Автотранспорт, включващи различни сфери на работата в поделението. След скандала с фирма Карат-С, този пореден сигнал поражда съмнение за цялостния начин на управление на поделение Земляне, както и за цялостното състояние на Столичен Автотранспорт и транспортните компании, собственост на Столична община.

При проучване на сигнала се виждат силно притеснителни факти при закупуването на работно облекло и резервни части от поделението. За периода 2009-2011 е възможно чрез завишени цени на закупувани стоки Столичен Автотранспорт да е ощетен с над 460 хил лв или около 3/4 от всички изразходвани по това перо средства.

Сред по-драстичните примери са (всички посочени суми са без ДДС):

– Цената на гащеризони, закупувани от поделение Земляне през 2009 варира от 368-369 лв. (18 фирми) с изключение на една фирма (Глобус Стил ООД), която предлага същия тип дрехи на цена 21,50 лв. През 2010  Глобус Стил запазва цената си от 21,50 лв, а на останалите фирми цената пада на 156 лв. През 2011 се сменят всички фирми, доставящи гащеризони и трите избрани фирми отново са със синхронизирани цени и ги продават за 186 лв.

– За 2009г. „Обувки – топли” се купуват от Земляне на цени 27,10 лв, но от една фирма се доставят за 135,80 лв. За 2010 Фирма Викинг Т запазват цената си от 27,10 лв, а други 3 фирми продават същия тип обувки за 98 лв. За 2011 само една фирма доставя обувките на цена 92 лв. Към момента тази фирма не е регистрирана в търговския регистър.

– Другият тип обувки – алпинки през 2009 се купуват от поделение Земняне на Столичен Автотранспорт за 26,40 лв, докато друга фирма ги продава за 128,70 лв. През 2010 Викинг Т запазват цената си от 27,10 лв, докато други 3 фирми ги продават за 98 лв. През 2011 само една фирма доставя този тип обувки на стойност 86,50 лв.

– Брезентови ръкавици за 2011 са закупени 553 чифта. 53 от тях от 5 фирми на цени между 0,67лв и 2лв, а 500 чифта са закупени от друга фирма на цена 5,80 лв. Тази фирма не е получавала поръчки през изминали години и не може да се оправдае този избор с качеството на предлагания продукт. При предишното закупуване на ръкавици – през 2009 г., 500 чифта са закупени на цена 0,70 лв за чифт,  а 80 броя за единична цена 5,20 лв.

– През 2009 са закупувани шуби на цена 337, 367 и 397 лв. През 2010г. цената им варира от 23 лв за брой до 148,50 лв за брой. През 2011г. само една фирма доставя шуби на цена 236,80 лв за брой.

– Различни видове топли костюми през 2010 са закупувани на цена от 37 лв до 168,30 лв за брой. През 2011г. те се доставят само от една фирма, която не ги е доставяла през 2010 на цена 253 лв за брой.

– През 2009 престилка от док е закупувана от поделение Земляне за цени, вариращи от 9,50 лв за брой до 128,70 лв за брой.

– През 2011 костюм от док се купува за 49,90 лв, когато друга фирма го предлага за 17,33 лв. През 2009г. Глобус Стил ООД предлага такъв костюм за 17,50 лв, а заедно с това се прави поръчка на цена от 138.80 лв.

При всички изброени примери се вижда рязка вариация на цените на едни и същи продукти, продавани от едни и същи фирми през годините. Подобни резки скокове и спадове в цените на един и същи тип облекло, предлагани от едни и същи фирми противоречи на пазарната логика и буди съмнения за злоупотреби. Те се засилват и от драстичните разминавания между цените предлагани от различните фирми достигащи до 17 пъти през една от годините. Няма логична финансова обосновка за последователен избор на продукти с драстично висока цена от станалите предлагани, както и за намаляване на цените между 2009 и 2010 с 2-3 пъти на продукти, предлагани от едни и същи фирми.

Ако по-ниската цена се сметне за оптимална се прави извода, че за периода 2009-2011г. само от завишени цени на работно облекло Столичен Автотранспорт е ощетен с над 460 хил лв (75% от разходите за работно облекло).

От друга страна прави впечатление броят на закупените стоки. През 2009г. са закупени 340 чифта обувки. През 2010 – 1110 чифта, а през 2011г. още 468 чифта. Служителите на поделението са 460, като не е често срещана практика да се закупуват работни обувки ежегодно. Въпреки това от 2009 до 2011г. са закупени от поделение Земляне 1918 чифта обувки или по над 4 чифта на човек без значение от длъжността, която изпълнява в поделението. Само за 2011 са закупени близо 2,5 чифта обувки на човек.

Сред фирмите най-облагодетелствани от тази схема от 2009г. насам са ЕТ ЯККА – Сали Сали, Коронна Мери ООД, Коронна Беймен ООД, ЕТ ПИРОН – Ружин Енчев, ЕТ МЕЧО – Севдалин Маков – всички вече не съществуват в търговския регистър, както и ЕТ Даниел Данчев.

За 2010г. 9 фирми са доставяли работно облекло на поделение Земляне на Столичния Автотранспорт. Към момента от тях само 2 са вписани в търговския регистър и те са точно фирмите, които са продавали облекла на цени с пъти по-ниски от цените на останалите. За 2011г. тези две фирми са продали на поделението единствено един брой костюм от док на стойност 17,33лв. От всички 13 фирми доставящи облекла на „Земляне” за 2011г. 7 съществуват в търговския регистър.

Честата смяна на търговските фирми, с които се работи и които след прекратяване на работата с Автотранспорта прекратяват дейността си, както и високият процент еднолични търговци, доставчици на облеклата увеличават съмненията за извършени финансови злоупотреби.

От друга страна получих сигнал за ненужно завишени разходи за амортизация и ремонт на подвижния състав на поделение Земляне, което се извършва със закупуване на голямо количество материали, които напълно или почти не се използват при ремонтните работи по автобусите. Примери за такива части са ЛАГЕР 528883 СМ, от който са закупени през 2011г. 56 броя на цена 10617,60лв, а са изразходвани 0; ЛАГЕР 302019С,30209СА, от които са закупени 60 броя за 8391,60 лв, а са изразходвани 0; ЛАГЕР 303021С, закупени 13 броя на цена 2314,39 лв, а са изразходвани 0; ЛАГЕР 33020Х;33021СВ, закупени 71 броя за 12584,94 лв, а са изразходвани 0; ЛАГЕР 33021, закупени 14 броя за 2492,42 лв, а са изразходвани 0; ЛАГЕР 32019АВ, закупени са 40 броя за 5594,40 лв, изразходвани 0 за годината; РОЛКА К-Т, закупени са 204 броя за 11064 лв, а са използвани 0; ЩАНГА КОРМИЛНА, закупени са 13 броя за 4571,70 лв, използвани 0. Както и ЛАГЕР 528985Х/331933/, закупени 65 броя за 13293,50 лв, използвани за годината – 4; ЛАГЕР 33214, закупени 51 броя за 6109,62 лв, използвани 10; ЛАГЕР 33113, закупени са 22 броя на цена 2350,70 лв, използвани са 2; ЛАГЕР 32019,33021,331933, закупени са 80 броя за 12449,60 лв, използвани са 19; РЕМЪК 1200 /ЗА ДИНАМО/ М305, закупени са 830 броя за 7432 лв, използвани са 116; СЕМЕРИНГ 145×175, закупени са 187 броя за 9025,20 лв, използвани са 6; ЩИФТ ЗА НАКЛАДКИ М302, закупени са 202 броя за 8888 лв, използвани са 40. Сумарно тези завишени разходи за 2011г. са над 117 хил лв.

Прави впечатление и в двата случая, че внимателно се избягва поръчките да достигнат цена от 15 000 лв като в някои от случаите са правени няколко поръчки за една година на един и същи вид стоки, за да се избегне задължението за обявяване на обществена поръчка. Повтарящият се характер на тези действия в поделение „Земляне” на Столичен Автотранспорт буди съмнения за цялостното управление на поделението, както и за наличието на подобни схеми в останалите поделения на Автотранспорта и на останалите транспортни дружества, собственост на Столична Община.

В тази връзка моля да направите проверка по този сигнал и да назначите цялостни финансови проверки във всички поделения и депа на общинските транспортни фирми и да отговорите на следните въпроси:

  1. Какви действия извършва Столична община за гарантиране на прозрачност и липса на корупция в работата на общинските дружества като се има предвид, че тези финансови разминавания се случват в продължение на години и не са предприети мерки за отстраняването им?
  2. Какви действия ще предприеме Столична община по конкретните сигнали и кой ще поеме отговорност за това, че подобни нарушения се случват години наред и остават “незабелязани” от ръководството на дружеството и от контролиращите органи?
  3. Какви промени ще направи СО в системата за контрол на общинските дружества, за да не допусне подобни нарушения да се случват занапред и за да установи има ли аналогични проблеми в останалите поделения на Автотранспорта или общински дружества?

    С уважение   ……………………..

  /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*