Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за финансовото състояние на ЦГМ

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Финансовото състояние на Център за градска мобилност

 

Уважаема, г-жо Фандъкова,

Традиционно градският транспорт в столицата изпитва сериозни затруднения с издръжката си. Това е и причината ежегодно Столична община и държавата да субсидират градския транспорт в София като само СО му отпуска допълнителни 90 млн лв годишно под формата на доплащане на преференциални карти и компенсации. Това са около 20% от собствените приходи на СО.

Сливането на Паркинги и гаражи и СКГТ в ЦГМ позволи градският транспорт да бъде допълнително субсидиран с приходите от Синя зона в града.

Въпреки това в доклад №9300-280/25.06.2012 от г-н Дончо Барбалов се посочва, че към края на 2011г. „Център за градска мобилност” ЕООД има неразплатени задължения към транспортните оператори в размер на 65,562 млн лв. Тази задлъжнялост е причината и самите транспортни фирми да не могат да изплащат задълженията си. За първото тримесечие на 2012г. Столичния автотранспорт дължи на друга общинска фирма – Топлофикация – София 460 хил лв, Автотранспорт – п. Дружба – още 344 хил лв. Столичен Електротранспорт – 245 хил лв. Или общо само тези 3 топ длъжници дължат над 1 млн само на Топлофикация. Към края на 2011 просрочените задължения на Столичен автотранспорт ЕАД са 14 млн лв, по данни на тогавашния изпълнителен директор – Асен Добранов.

Задлъжнялостта между общинските дружества е порочен кръг, който мултиплицира задълженията им. Не малка част от тези задължения са породени от лошото управление на СКГТ и ЦГМ.

В тази връзка моля за отговор на следните въпроси:

  1. Какви са приходите от билети, карти и билети за нередовни пътници в ЦГМ за 2011г и каква сума трябва да плати компанията на транспортните оператори?
  2. Какви са приходите от „Синя зона” за 2011г и какви са разходите за извършването на тази дейност?
  3. Какви са задълженията – краткосрочни и дългосрочни на ЦГМ към края на 2011г, 2010г, 2009г?
  4. Каква е средната цена на км/пробег, която се плаща към всяка от фирмите – транспортни оператори?
  5. По данни на ЦГМ какъв процент от пътуващите с МГТ са нередовни пътници през 2011г, 2010г, 2009г?
  6. Какви са първите резултати след промените в Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община- увеличение на приходите от билети продадени на нередовни пътници, увеличение в броя карти за всички линии?

С уважение   ……..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*