Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане за хонорарите, давани от Столична община за адвокатски услуги и колко от тях са след обществени поръчки

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез г-н Елен Герджиков

Председател на СОС

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: ХОНОРАРИ ЗА ВЪНШНИ АДВОКАТСКИ УСЛУГИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМА Г-ЖА ФАНДЪКОВА,

Както стана ясно от Ваш отговор на мой въпрос на сесията на СОС, вх.номер 9300-7/2/23.01.2012, на адвокатската кантора “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” е бил заплатен хонорар от 250 020 лева във връзка с процесуална защита по дело №5286/2011 по описа на Върховен административен съд и във връзка със сключен договор със Столична община № РД-56-185/15.03.2011.

От думите на г-жа Юлия Ненкова, зам.кмет на Столична община стана ясно, че в този случай не е провеждана обществена поръчка за правна защита на Столична община, а кантората е избрана по, цитирам, “препоръка на г-н Минко Герджиков”, към онзи момент заместник-кмет по финансовите въпроси на Столичана община.

В тази връзка моля да отговорите:

  1. Има ли Ваша заповед, упълномощаваща тогавашния заместник-кмет г-н Минко Герджиков да препоръчва адвокатски кантори за правна защита на Столична община?
  2. Има ли писмен документ от страна на г-н Герджиков, посочващ мотиви за препоръчване на горепосочената адвокатска кантора?
  3. Защо не е проведена обществена поръчка и не е ли това нарушение на Закона за обществени поръчки?
  4. Моля да предоставите списък със случаите на наемане на външни правни кантори за защита интересите на Столична община пред съда за периода от ноември 2005 досега, като приложите и номер на договор.
  5. Моля да предоставите списък с изплатените хонорари по горепосочените случаи.
  6. Моля да отговорите за колко от тях са проведени обществени поръчки.
  7. При липса на обществени поръчки, моля да посочите конкретна причина за избор на съответната кантора, вкл. и от кого е била “препоръчана”.

С уважение   ……..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*