Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане относно Имоти в землището на с. Бистрица, местност Косанин дол

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

 

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Имоти в строителни граници с кадастрален район №6081, находящ се в землището на с. Бистрица, р-н Панчарево, СО, местност Косанин дол

 

Уважаема, г-жо Фандъкова,

С молба с входящ № 9401-366 / 15.12.2005г. собствениците и ползватели на имоти в строителни граници с кадастрален район №6081, находящ се в землището на с. Бистрица, р-н Панчарево, СО, местност Косанин дол отправят питане до кмета на Столична община относно масовото обявяване за продажба на имотите, на които те са ползватели. Съгласно чл. 16, 17, 18 и 19 на 76-то ПМС от 05.12.1977г. на 115 семейства се предоставят имоти в местността Косанин дол за ползване срещу ангажимент земята да се обработва. При спазване на определените условия ползвателите и техните наследници имат правото на вечно ползване на тези земи, а ако земята се отнема те следва да получат съответното обезщетение. Ползвателите са с потвърден статут при вписването им в кадастралния лист на всеки от парцелите.

В тази връзка моля за отговор на следните въпроси:

  1. Какви са плановете на Столична община за имотите в строителни граници с кадастрален район №6081 в землището на с. Бистрица, р-н Панчарево, СО, местност Косанин дол?
  2. Столична община обявявала ли е тези имоти за продажба?
  3. От гледна точка на Столична община какъв е статутът на настоящите ползватели на горепосочените имоти?
  4. В случай на продажба на имотите от землището на с. Бистрица предвижда ли се обезщетение за ползвателите им?
  5. Столична община предвижда ли да даде възможност на ползвателите на тези имоти да ги откупят на цени близки до пазарните?

 

 

С уважение   ……..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*