Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане относно нередности в търг за обществена поръчка – ремонт на 32 СОУ – София

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: Търг за обществена поръчка – ремонт на 32 СОУ – София

 

Уважаема, г-жо Фандъкова,

Участници в търга за обществена поръчка за ремонта на 32 СОУ „Св. Климент Охридски” – София ми алармираха за непрозрачни процедури отварянето на пликовете с ценовите оферти на участващите фирми. При отварянето не е присъствала нито една фирма и това може да създаде съмнения за подмяна на документи с ценови стойности и корупция. Единственото уведомяване е станало чрез сайта на СО 1-2 дни преди самото отваряне на офертите при поет ангажимент от представители на СО за уведомяване на участниците за времето на отваряне на документите по пощата или с телефонно обаждане. От друга страна само победителят в търга ще бъде уведомен за това кой е спечелил и никой от останалите участници няма да види на кое място е класиран и с какви основания. Всичко това е ясна предпоставка за корупция и Столична община следва да провери процедурите на търга и да вземе мерки решенията да бъдат максимално прозрачни.

Друг обезпокоителен момент е, че в тръжните документи изрично е записано, че трябва да се заложат климатици с марката „Хитачи”. Това е нелоялна практика, дискриминираща останалите производители на климатични системи, които по ниакъв начин не могат да бъдат избрани въпреки възможности за по-добър баланс на компонентите цена-качество.

В тази връзка моля за отговор на следните въпроси:

  1. Какви са оценките и какво е класирането на участниците в обществената поръчка?
  2. Какви са основанията на СО да отвори пликовете с ценовите оферти, без да присъстват представители на отделните участници и да откаже да уведоми всички участващи фирми за тяхното класиране и основанията за това?
  3. Каква е причината в изискванията на обществената поръчка да бъде посочена определена марка охладителна техника?
  4. Какви мерки ще предприеме СО, за да гарантира пълна прозрачност в изпълнението на процедурите на търговете за обществени поръчки занапред?

 

 

 

С уважение   ……..

                       /Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*