Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане относно сигнал за финансови нарушения в IV МБАЛ

До: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

Чрез: г-н Елен Герджиков

Председател на Столичен Общински Съвет

 

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: СИГНАЛ ЗА ФИНАНСОВИ НАРУШЕНИЯ В IV МБАЛ – СОФИЯ

Уважаема, г-жо Фандъкова,

До мен достигнаха сигнали за нередности при управлението на IV МБАЛ – София включително подозрения за източване на Столична община чрез фалшифицирани документи на хора приети за активно лечение в болницата, които са нейни служители или техни близки, съчетани с фиктивни проверки от страна на администрацията. Сред фалшифите документи са ИЗ №3196 от м. юли, №1650 от м. април и №4024 от м. септември. Подозренията са, че за да се усвои годишният сключен договор със СО са направени през съответните месеци фалшиви 3 броя ИЗ на г-жа Любляна Сахатчиева, медицински секретар в Урологично отделение на болницата. Посочената диагноза е цистит, който според служители в системата може да се лекува и с антибиотик в домашна обстановка. Друг пример, за който бях информиран е за Инна Борисова (дъщеря на служител в болницата) с ИЗ №765 м. февруари, №4304 м. ноември 2011г. и №4518 от м. октомври, отново за случаи на цистит. Характерно за всички ИЗ е, че направленията за хоспитализация са насочени или по спешност от 4 МБАЛ или от щатни служители на болницата, лекари работещи законово като второ работно място в извънболнична помощ – ДКЦ или МЦ. Сигналът, който получих твърди, че тези случаи не са изолирани, а проблемът е системен и повтарящ се във времето с различни служители на болницата или техни близки роднини и могат да бъдат отчетени при обективна проверка от Азбучника в програмата спрямо имената на щатните служители в болницата.

При съмнения за подобни нарушения и ощетяване на СО би било недопустимо допълнително увеличаване на финансирането на болницата в края на годината и седмица преди края на сключения договор между институциите, докато болничното заведение е нереформирано и будещо подозрения за финансови нарушения.

Обръщам внимание, че според сигнала, който получих нарушенията се прикриват с фиктивни проверки от страна на служители в дирекция „Здравеопазване” на Столична община.

Други нарушения, които се посочват са за злоупотреба с алкохол на служебното място от лекари и медицински персонал, което както се потвърждава и от случаите в страната, може да има фатални последствия и не бива да бъде пренебрегвано.

На фона на тези сигнали прави впечатление финансовото състояние на дружеството за последните две години, от което става ясно, че болницата има пълно припокриване на приходи и разходи като не отчита никаква печалба. На фона на здравеопазването в страната е позитивен фактът, че болницата не е на загуба, но пълното припокриване на приходи/разходи може да засили съмненията, че в болницата се правят чисто счетоводни операции, за да се ощети принципалът Столична община.

Във връзка с горепосочената информация моля да направите независима проверка дали има извършени нарушения от страна на ръководството на IV МБАЛ – София, към които се солидаризират и служители на СО, както и да отговорите на следните въпроси:

  1. Какво финансиране получава IV МБАЛ – София от бюджета на Столична община и има ли съфинансиране на дейността със собствени общински средства?
  2. СО отпуснала ли е на IV МБАЛ – София допълнителни средства през м. декември и какво е основанието за това?
  3. Какви проверки са извършвани от СО на болничното заведение за последната година, от кои служители и какво са установили те?
  4. Какви мерки ще предприемете, за да гарантирате прозрачност при работата на общинските болници и за да разсеете евентуални съмнения, че служители на СО и на болничните администрации могат по непрозрачен начин да ощетяват Общината?

 

С уважение ………………

                       /Георги Кадиев/

  • Гавраил Стефанов казва:

    Направете проверка на статуса на доц Съйнова в болницата Има табела с работното и време ,но никога не може да бъде намерена там
    Пациент

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*