Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Питане по сигнали за сериозни нарушения в р-н Витоша – несъбиране на наеми, наличие на черна каса, редица административни нарушения

По-долу можете да видите мое питане, породено от редица сигнали от действащ зам. кмет на район Витоша, официално входирани в Столична община. В тях той посочва, че в район Витоша вероятно има черна каса и за нея знаят не само кметът на района, но и двама депутати от ГЕРБ.
Част от тези сигнали до Фандъкова са от юли 2012. По тях, също както по случая с кмета на район Изгрев, няма никакво движение.
В тях се посочва и че с необявяване на конкурси за наеми общината е ощетена с 540 000 лв само за периода след избирането за втори мандат на Йорданка Фандъкова и избора на Стойко Дуков за кмет на район Витоша. Особено фрапантни са наеми като паркинг на Главбулгарстрой, с цена 51.35 лева на месец за официално 232 кв.м., а всъщност мястото е над 1200 кв.м. Друг пример е стоматологични кабинети, плащащи суми от 5.61 лева до 8.25 лева на месец.
Посочват се и редица други притеснителни факти като заплаха на служители, принудително предварително подаване на оставки без дата, необявяване на конкурси за избор на нови служители, предрешен избор на кадри или обявяване на документи с невярно съдържание, безотчетност и липса на контрол.
По думите на зам. кмета „Гореизложеното води до изграждането на корупционни схеми, уронва престижа на района като институция и руши доверието в ПП ГЕРБ“.
За жалост, никаква реакция от страна на Фандъкова. Имат ли воля?

Това е пореден случай на сериозни нарушения в Столична община като само за последните месеци станаха ясни злоупотреби в район Изгрев и район Триадица, както и в поделение Земляне на Столичния Автотранспорт, в Софийски имоти. Преди това бяха случаите в Общинска банка и с Карат-С. Създава се трайно впечатление, че г-жа Фандъкова прикрива случаи на сериозни нарушения в Столична община и не може да управлява и контролира поверената ѝ администрация.

Избрани случаи на ощетяване на район Витоша с изключително обезщетения след изтичане на наеми.

ПИТАНЕ

ОТНОСНО: СИГНАЛИ ЗА СЕРИОЗНИ АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В РАЙОН ВИТОША, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Уважаема г-жо Фандъкова,

Получих силно притеснителна информация за административни нарушения в район Витоша на Столична община, включващи умишлено необявяване на конкурси за наем на общински имоти, за издаване на документи с невярно съдържание, за липса на финансов контрол в района, както и опит за неправомерен натиск над служители на районната администрация.

На 22.10.2012г. и на 13.03.2013г. зам. кметът на район Витоша – г-н Николай Станоев сигнализира кмета на района г-н Стойко Дуков с два доклада (№9301-193/22.10.2012 и 9301-49/13.03.2013) за непровеждане на търгове в търговски обекти в общинските училища в район Витоша.

В докладите се посочват 5 ОУ, където повече от две години функционира зъболекарски кабинет без договор, дърводелски цех с площ от 400м2 с изтекъл договор през 2008г, като не е проведен нов търг и не се заплаща наем. Вместо наем през 2012г. цехът дава дарение на района в размер на 2000лв (№СО-94-Н-199/05.04.2013). Това е напълно необяснима практика и буди нови подозрения за цялостните финансови практики в район Витоша и Столична община.

Книжарница в 2 СОУ е с изтекъл договор през 2008г, стоматологичният кабинет там е без договор от 2007г. В 86 ОУ с. Владая фирма „Бони М” има договор за бюфет, който са разширили без разрешение и раздават столова храна без необходимите документи и права. За обектите във 2 СОУ е изготвена тръжна документация, но „Търговски отдел” спират процедурата и тя все още не е проведена. Г-н Станоев повдига същите въпроси пред кмета на района 5 месеца по-късно, отново без резултат и отбелязва, че „на територията на район „Витоша” всички търговски обекти са с изтекъл срок на договорите повече от 3 години”.

В писмо от 05.04.2013г. г-н Станоев пояснява, че обектите са около 140. Наемите, които заплащат са с цени отпреди 10 години и по този начин Столична община всеки месец е ощетявана с около 30 000 лв. Това прави 540 000 лв загуби за бюджета на Столична община за последните 18 месеца от преизбирането Ви за кмет и избора на г-н Дуков за кмет на района.

В допълнение наеми, заплащани за някои обекти в района са изключително ниски и необяснимо вариращи между отделни еднотиптни обекти, намиращи се на една и съща локация. Например на ул. Александър Пушкин №114 се помещаха стоматологичен кабинет с площ 30.32м2, който плаща обезщетение 5,61 лв на месец. Същевременно неврологичен кабинет на същия адрес с по-малка площ – 26.10м2 плаща 75лв на месец. На същият адрес се помещават и две Амбулатории за първична медицинска помощ (АПМП), едната е с площ 52,95 м2 и плаща 9,45 лв на месец. Другата е с площ 43,66 м2 и заплаща 91,67лв месечно.

Подобен е случаят на ул. Ал. Пушкин, където за търговски обект с площ 9 м2 се плаща 243,50 лв, а за друг на същата улица с площ 20 м2 се плащат 2 пъти по-малка сума – 136,24лв.

На ул. Белмекен два обекта с площ 12 м2 плащат съответно 134,29лв и 131,45лв, а трети, 3.5 пъти по-голям обект – 40,80 м2 заплаща 162,16 лв. На същата улица охраняем паркинг от 100 м2 заплаща 94,07 лв на месец.

На „Братя Бъкстон” плод-зеленчук с площ 9 м2 плаща 286,12 лв, а заведение за бързо хранене с площ 80 м2 плаща 389,19 лв на месец.

На ул. Вихрен магазин с площ 9 м2 заплаща обезщетение от 38,57 лв, друг с площ 16 м2 заплаща 102,76лв, а трети с площ 15 м2 – 364,98 лв.

В градинката на Павлово обект от 6 м2 заплаща 81,74 лв, а друг с площ 5 м2 заплаща 886,69 лв на месец.

На спрка „Обча Купел” пред пощата обезщетенията варират от 54,22 лв до 155,20 лв.

На Симеоновско шосе будка за вестници с площ 9 м2 плаща 428,26 лв, а бирария простираща се на 60 м2 е с обезщетение 382,73лв на месец.

За паркинг на ул. Дамяница с площ 232 м2 Главболгарстрой заплаща 51,35 лв на месец. Според някои изчисления действителната площ на паркинга надхвърля 1 дка.

В приложената таблица има още множество подобни фрапиращи случаи.

Още по-потресаващо е твърдението на г-н Станоев, изразено в писмо до Вас от 05.04.2013г. (№СО-94-Н-199/05.04.2013), в което твърди, че район Витоша има черна каса и за коледно парти са платени безотчетно 6 000 лв. В случая, както е записано в сигнала, са замесени и двама народни представители от ГЕРБ г-н Борис Грозданов и г-н Александър Ненков, син на зам. кметът на Столична община г-жа Юлия Ненкова.

 

На 20 юли 2012 г. г-н Станоев, зам. кмет на район Витоша отправя докладна записка до Вас и до кмета на района г-н Дуков (вх. № 9501-152/20.07.2012), с която Ви информира, че е отказал да подпише заповед за назначаване на председател на комисия за организиране и провеждане на инвентаризация. Причината е, че не е бил запознат със съдържанието и че един от членовете на комисията е назначен за домакин в районна администрация 20 дни след включването му в комисията като домакин. Това прави документа с невярно съдържание и от друга страна буди притеснения или за необосновано създаване на документи със задна дата, или за предрешени конкурси за назначения в район Витоша.

В сигнала се посочва още, че районът работи без финансов контрольор, както и че служителите в района на длъжност „главен експерт” са били принудени да си подадат оставки и да приемат да бъдат назначени отново на по-ниска длъжност „старши експерт” заедно с молба за напускане, на която няма дата. Това твърдение се преповтаря и в сигнала от 05.04.2013г.

Ако тези твърдения са истина би било безпрецедентен натиск над служителите в района, принудени да работят в страх от висящо уволнение. Припомням, че това твърдение не е случайно, а е изказано формално в докладна записка до Вас от зам. кмет в района.

В писмото си до Вас с №СО-94-Н-199/05.04.2013 г-н Станоев посочва и други нарушения при назначенията в район Витоша. Г-жа Радослава Донева е назначена за главен архитект на района на 29.05.2012г. и 6-месечният срок за провеждане на конкурс е изтекъл преди 5 месеца. Тя все още изпълнява тази длъжност и това поставя под въпрос законността на актовете, които тя издава. Според него за година и половина „не са проведени нито един от важните конкурси за началник на отдели, за Секретар и Гл. архитект на района”.

Според сигнала на г-н Станоев от районната администрация са изнасяни документи, без да е информиран ресорният зам. кмет, а кметът на района не дава обяснение за причината за това. Той посочва, че неправомерно главният счетоводител и началник на отдел „Финансово-стопанска дейност” г-жа Докузанова съчетава и функцията на секретар на района и е на пряко подчинение на кмета след отказ да се подчини на ресорния си зам. кмет. През м. март 2013г. на г-жа Докузанова се поверява и да води конкурса за столовото хранене в училищата. А с друг сигнал до Вас (№0817-425/23.11.2012г.) г-н Станоев посочва, че г-жа Докузанова умишлено забавя изплащането на субсидиите към училищата в района и така заплашва финансовата стабилност на училищата. В сигнала си от 05.04.2013г. г-н Станоев посочва, че г-жа Докузанова е и финансов контрольор като по този начин й е възложена задачата да контролира сама себе си.

В друго свое писмо (№СО-94-Н-199/05.04.2013) той посочва, че „в деловодството на районната администрация цари пълен хаос… не всички документи се сканират и минават на отчет. Същото е положението и с чекирането на служителите, всеки идва и си отива от работа, когато реши”.

За по-голямата част от тези факти преди месеци сте били информирана и лично Вие, в качеството Ви на кмет на СО, но до този момент няма никакви резултати от предприети действия. Дори лично зам. кметът г-н Станоев Ви задава въпроса в неговия сигнал „В крайна сметка ще се предприеме ли проверка и съответните действия от Ваша страна или отново ще чакаме…..?”.

Изразеното становище на зам. кмета на района за случващото се там е много показателно: „Гореизложеното води до изграждането на корупционни схеми, уронва престижа на района като институция и руши доверието в ПП ГЕРБ”.          Самонатрапваща се е аналогията с предишни случаи на пълна безконтролност от страна на Столична община спрямо районните администрации и общинските фирми като случая с възнагражденията в район Изгрев, изчезналото дарение за ремонт на салон в размер на 100 000 лв отново в район Изгрев, случаите с представителните разходи в Софийски имоти, както и разходите за работно облекло в поделение Земляне на Столичния Автотранспорт.

В тази връзка моля да отговорите на следните въпроси:

 1. Има ли в район Витоша на Столична община “черна каса” с неофициални средства, със знанието на кмета на района –н Стойко Дуков и народните представители от ГЕРБ г-н Грозданов и г-н Ненков?
 2. Какви действия е предприела Столична община за проверка на сигналите за извършването на търговска дейност в общински имоти без договор и наем, както и по останалите нарушения, за които сте били уведомена? Каква е причината за това забавяне?
 3. На каква сума възлизат тези злоупотреби и доколко е вярна информацията, че вместо наеми фирмите са били задължавани да правят “дарения” на районните администрации, какъвто е случая с дарение от 2 000 лева от страна на фирма, стопанисваща дърводелски цех без наем?
 4. Какви мерки са предприети от Вас за последните 9 месеца от момента на сигнал вх. № 9501-152/27.07.2012, в който зам.кметът г-н Станоев говори за “изграждането на корупционни схеми, които уронват престижа на района като институция и рушат доверието в ПП ГЕРБ”?
 5. Има ли други търговски обекти на територията на района, за които не се плаща наем, отдадени са без договор или са с изтекъл договор?
 6. В какъв срок район Витоша ще обяви конкурси за горепосочените примери, както и тези включени в приложенията?
 7. Истина ли са посочените случаи на издаване на документи с невярно съдържание и предварително договорен конкурс за назначаване на домакин на районно кметство Витоша? Вярно ли е, че в момента в района действа архитект без право основание за това и какви рискове крие подобна практика?
 8. Истина ли са посочените случаи на заплаха на служителите, принудени да подават оставки без написани дати, както и сигналите за неправомерно забавяне при изплащането на субсидията за образователните заведения в района?
 9. Какви санкции ще бъдат наложени за нарушенията в района и кой ще поеме отговорността за забавената реакция и неналожените санкции? Напомням, че кметът на район Витоша г-н Дуков и Вие самата сте били информирани за всички тези нередности многократно още от юли 2012г.

10. Моля да направите пълна проверка на всички районни администрации и общински дружества за финансови и тежки административни нарушения, тъй като случаят не е изолиран и през последните месеци станаха ясно множество слабости в почти всяко звено на работа на Столична община, районните администрации и общинските дружества.

                                                                                                          С уважение   ……..  /Георги Кадиев/

PDF файлове със сигналите на зам. кмета Станоев

Сигнал за сериозни нарушения в район Витоша – част 2

Сигнали от зам. кмета на р-н Витоша г-н Станоев за сериозни нарушения в района

 • Kiril Petrov казва:

  От къде получихте тази информация г-н Кадиев? Тя проверена ли е? Или е същият случай,като този на г-н Станишев? Видимо писмото е от 05.04.2013г? Как толкова бързо е стигнала информацията до Вас? Само това искам да зная.
  И щом задавате въпроси трябва да давате и отговори!!!

  • GKadiev казва:

   Отговорите трябва да ги даде кметът Фандъкова, а аз съм направил своя коментар в началото и в самия текст на питането. Информацията ми е сигурна и съм я публикувал цялата в двата pdf файла.

   • Kiril Petrov казва:

    Интересувам се ТОЧНО, как толкова бързо информацията е достигнала до вас? Само за 3 дни от входирането на писмото? Ако имаме да входираме писма в СО към Вас ли да се обръщаме за бърза реакция? Защото едно от писмата е от 05.04.2013? пак казвам 3 дни- това е въпросът ми. Благодаря предварително за отговора.

   • Кирил Петров казва:

    Още една подробност 05.04 е петък, а 08.04 е понеделник, значи ли това,че сте получили информацията в събота?

    • GKadiev казва:

     Получих сигналите през седмицата и ми трябваше време да ги обработя и проверя достоверността им. В петък, малко след входирането на последния доклад, го получих и него, по който се работеше през уикенда. От кого го имам, не мога да Ви кажа.

     • Kiril Petrov казва:

      Благодаря Ви за отговора. Значи сте знаел предварително, че точно този човек, който е зам. кмет на район Витоша ще входира писмото в петък в СО? Няма, кой друг да Ви каже, че ще се входира писмо, ако само един човек е жалбоподателя. Ако е колективно писмо разбирам, но то е от въпросния господин! Не разбирам, как сте получили информацията? Аз не искам да издавате Вашият източник в никакъв случай. Явно познавате хора от неговия кръг и те са Ви казали, че ще се внася такова писмо? Доколкото намерих в интернет г-н Станоев е член на ГЕРБ. Това значи ли ,че работите заедно? Моля Ви да ми обясните, защото наистина ми е много интересен казуса. Аз лично съм входирал писма в СО и отнема време, докато се обработят за това съм учуден. Обещавам, ако отговора Ви ме удоволетворява да не Ви притеснявам повече. Хубава вечер.

      април 9, 2013 от 20:21
  • Chavdar казва:

   Повярвай, уважаеми Kiril Petrov, всичко това за жалост е самата истина! И това е капка в бездънната яма, наречена Общинска собственост! А колко още има, страшна работа, човече….

   • Kiril Petrov казва:

    Чавдар, искам да разбера просто ,как толкова бързо се вадят някакви факти. Защото аз съм входирал писма и времето на отговора не е било за 1 ден! Това не е ли задкулисна игра? Нищо повече.

 • Petyr Petrov казва:

  Pozdravleniq!

 • Гергин Орлов казва:

  дуков нали е вече личен преводач на Цветанов от испански,може да си прави кво си иска.

  • GKadiev казва:

   Това сигурно ли е? Не съм чувал тази теза преди.

   • Валентин Иванов казва:

    г-н КАДИЕВ МОЙТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ.МНОГО ВАЖНО ,ЧЕ Е ПРЕВОДАЧ НА ЦВЕТАНОВ ДА СИ ГО ВЗЕМЕ ПРИ НЕГО.НА БЪЛГАРИЯ И ТРЯБВАТ ЧЕСТНИ ХОРА А НЕ ТАКИВА КАТО МАЗНИКА ДУКОВ.АЗ СЪМ ОТ КВ.ПАВЛОВО И МНОГО ОТДАВНА БЯХ ПРЕДРЕКАЛ КРАХ ЗА ТОЗИ МЪРЗЕЛИВЕЦ.КАК МОЖЕ ФАНДЪКОВА ДОСЕГА ДА НЕ Е ВЗЕЛА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ПРИ ЦИТИРАНИТЕ ПО ГОРЕ ДОКЛАДНИ ТОВА ПРОСТО СА МНОГО СЕРИОЗНИ НАРУШЕНИЯ.НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМЕ МЕ НИКОГА ДОКАТО СЪЩЕСТВУВАТ ТАКИВА НЕКАДЪРНИЦИ КАТО ДУКОВ.ПРИ СТЕКЛИТЕ СЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УВОЛНЕН НА МОМЕНТА .ДА СИ ХОДИ ВЕДНАГА.СОС ДА МУ ГЛАСУВА ОСТАВКАТА А НЕ ДА СЕ ЧАКАТ РАЗНИ ПРОВЕРКИ.ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕРИ И ЗАМ.КМЕТЧЕТО ТЕОДОР ПЕТКОВ КОЙТО ДОСТА СЕ НАПАЗАРУВА ОТ РАЙОН „ВИТОША“ А СЪЩО И ПРОВЕРКА НА НЕГОВИТЕ ФИРМИЧКИ.В ТОЗИ РАЙОН СЕ КРАДЕ НАЙ МНОГО И ТО ОТ ГОДИНИ.

    • GKadiev казва:

     За съжаление досега г-жа Фандъкова показва, че реагира бързо, само когато има сериозен медиен натиск и се събира обществено недоволство.
     Така или иначе съм съгласен, че трябва да се предприемат мерки, виновните да си понесат отговорността и да се допускат подобни практики вбъдеще както в този, така и в останалите райони на столицата.

 • Павел Павлов казва:

  Браво г-н Кадиев,
  отдавна изолираният от кмета Дуков ,зам.кмет Ставоев пише та се къса човека без никакъв резултат.Без значение откъде имате информацията -въпросът е да се спре източването и плячкосването на прословутия р-н Витоша.Дуков наследи утъпкана корупционна практика в лицето на другия зам.кмет по архитектура и градоустройство Теодор Петков-проверте го в колко бордове на директори е?Проверете имотното му състояние ,кога заработи тези банкови авоари и апартаменти и къщи.Ппопитайте г-н Дуков защо остави зам.кмет от СДС който е член и на НИС?
  ВЪН НА ИНДИВИДИ КАТО ТЯХ!!!!!!!!!

 • Благой Петков казва:

  Да не повярва човек… За това са ни високи данъците, а доходите – „огромни”. Като служител с висше образование в Техническата служба на СО – район „Витоша” получавах нето 277 лв. (бруто 365 лв.) до средата на миналата година. Естествено колегите от Търговския отдел (бяха изцяло заменени от новия кмет) не са на тези заплати, защото те спомагат за генерирането на общинските приходи (или за ограбването на градската хазна, ако се съди по сигнала). И бездомните кучета в Павлово знаят за наличието на корупция и черна каса, но ако трябва да бъдем честни – нищо в писмо до СОС и др. с вх. рег. № СО-94-Н-199/05.04.2013 г. (на официална бланка на СО – район „Витоша”, но без изх. рег. № ???), както и в публикуваните докладни записки, не уличава пряко Стойко Дуков. Предлагам да залагаме – кой ще е първи на трудовата борса, Кметът или неговият заместник, изнесъл информацията! Чудно как ГЕРБ има спестявания, а БСП прави кампания с кредити. Моралът е личен избор. Вашия направете разумно на предстоящия предсрочен вот. И дано гласът Ви има смисъл, защото има ли значение каква бюлетина ще пуснете, когато в ЦИК ще стигне друга, вярната… Купуването на гласове е пълна отживелица, откакто е противозаконно – в миналия парламент бяха на мода депутатите, но те са скъпи. Сега играчите от „профи” лигата ще заложат на изнемощелите членове на избирателните комисии. И камери като в Русия няма да решат проблема – българите сме си изобретателни!

 • Йордан Вълчев казва:

  Здравейте,
  Не мога да коментирам горните твърдения. Не искам да го защитавам, ако наистина е виновен да си ходи. Искам само да напиша какво знам за него.
  Той е единствения кмет на района който знам да е направил нещо за кв.Княжево. Помага много на читалището, подготвя се ремонт на градинката, и на киносалона. Организира доста културни мероприятия за гражданите. След 30-години функциониране при него най-после се направи градинка към (филиала) апартамента в който се намира една от групите на детската градина в Павлово. Макар и да не съм говорил лично с него, знам че редовно има приемно време, за връзка с гражданите (дори и след работно време, което за някоий е по-удобно).
  Може да не е най-добрия кмет, може би е можело и повече да направи. Но той е единствения кмет на района за когото съм разбрал, че съществува. Никой предишен кмет, не съм имал възможност или причина да го запомня или да разбера, че работи за райна.

  Искам от вас, да направите същата таблица и да сравните наемите на горепосочените обекти, след като бъдат подписани новите договори.
  Аз съм всичко да е прозрачно. Да се види дали наситина този сигнал е свършил някаква работа. Добре е администрацията да бъде следена и това да я държи на тръни. Аз което не разбрах, е как от 2008-ма тези обекти са без договори, какво е правил предишния кмет близо 3 години, и защо този доклад не е написан още през 2011 когато Дуков е назначен за кмет.

  Поздрави
  Йордан Вълчев

  • GKadiev казва:

   Здравейте,
   И аз искам да видя истината и резултати по въпроса. Не мога да Ви кажа защо не са предприети действия от предишния кмет, нито защо се е бавил този кмет година и половина. Мога само да предполагам, че има връзка с твърденията, за наличие на черна каса в района. Така или иначе съм сезирал прокуратурата по въпроса и се надявам те да изяснят случая. Така или иначе и той самият признава, че не е правил конкурси за мандата си въпреки, че е получавал няколко сигнала.
   Относно читалището в Княжево вчера получих сигнал за нередности при него. Твърди се, че дограмата е изкъртена от сградата на района, за да бъде сложена в читалището в Княжево, където се „да събира групата на кмета“. За да се компенсира районната администрация се предлага „да се събори административната сграда и да се построи наново“. Можете да видите сигнала, който получих тук: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151369765561304&set=a.10150211093736304.313623.154328721303&type=1&theater
   Не мисля да оставя случая дотук и ще следя ситуацията в района, доколкото имам информация, въпреки че голяма част от данните се крият от опозицията. Когато получа такива данни, ще ги публикувам.
   Поздрави,
   Г. Кадиев

 • Йордан Вълчев казва:

  Здравейте,
  Най-добре елате в читалището и ги намерете тези дограми. Как може да вярвате на такива кокошкарски истории… Допреди Дуков в част от сграда на читалището имаше фирма за дограма, ако някой имаше нужда от такъв продукт първо тях би „ползвал“, нали. Фирмата вече я няма а на нейно място е нашия културен център. Моля ви не се излагайте да се занимавате непроверени сигнали… Благодаря

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*