Георги Кадиев

Имаме право на промяна

ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА ОЩЕТЯВАНЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА С 3 МЛН ЛЕВА

Преди ден заедно с колеги предложих промяна в закона, с която да бъдат компенсирани родителите на деца, за които няма място в детска градина. Столична община реагира остро против с аргумента, че няма откъде да даде 10 млн лева на година за такива компенсации.

Прилагам на вниманието ви пореден опит за ощетяване на общината с 3 милиона лева. Такива случаи са десетки. Помните случая с Карат-С /по странно стечение отново за 3 млн лева/, помните Софийски имоти, помните Столичен автотранспорт, Чистота Искър. Ето къде изтичат парите, ето откъде могат да бъдат набавени за компенсации на родители.

Сигналът, който прилагам е за решение на СОС за продажба на хотел „Славия” (кв. Хиподрума) и теренът около него за сумата от 1.3 млн лв при наличие на оценка от СофИнвест за сумата от 4.1 млн лв.

Действието се извършва с решение на Столичния общински съвет от 16 май 2013, маскирано под наименованието: „процедура по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията  и чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост”.

Зад това се крие прехвърляне на 1470м2 публична общинска собственост, част от нея предвидена за озеленяване, в частна общинска собственост, което позволява нейната продажба. Освен това се продават 4195м2 общинска собственост и се дава разрешение за надграждане на 2 етажа над хотела и 3 етажа над ресторанта към него, както и за строеж на нова сграда с площ 572м2 и отделяне на 864м2.

Цената на всичко това според доклада на кмета на район Красно село до СОС от 12 юли 2012 е 1 млн лв, докато на 6 юли 2012г. СофИнвест оценява  стойността на продажбата на 4,1 млн лв. Тази оценка никога не е докладвана на СОС.

С Решението на СОС от 16 май 2013 оценката от 4,1 млн лева удобно е скрита. Направена е и докладвана нова оценка от 1,1 млн лева. Леко завишена спрямо онази от 1 млн лева, но далеч от 4,1 млн лева.

Това е недопустимо ощетяване на общината с 3 млн лв.  Ако г-жа Фандъкова е на място, трябва да бъде отменено това решение и да се намерят виновните за взимането му. Това със сигурност е кметът на район Красно село, който първоначално е предложил продажбата за 1 млн лв. Това със сигурност е и председателят на Стопанска комисия в СОС г-н Николай Стойнев, който въпреки разминаващите се 4 пъти оценки не търси причините за това разминаване и не уведомява СОС за него. Вина трябва да се търси и в оценителите, дали толкова силно разминаващи се оценки, най-вероятно под натиск.

Аз ще сезирам областния управител за тази сделка с искане да върне решението за ново разглеждане в Общинския съвет (съгласно правомощията си по чл. 45 ал. 4 на ЗМСМА). Подготвил съм и питане до г-жа Фандъкова, което ще бъде зададено от мой колега в СОС. Ще уведомя и прокуратурата за този пореден опит за злоупотреба с общинско имущество.

Надявам се междувременно да бъдат уволнени и няколко очевидно корумпирани служители на Столична община и членове на СОС.

ПОДГОТВЕНО ПИТАНЕ ПО ВЪПРОСА ДО КМЕТА ФАНДЪКОВА

ОТНОСНО: Продажба на хотел „Славия” и околното пространство с решение №252 на СОС за 1,3 млн. лв. при наличие на оценка за 4,1 млн. лв.

Уважаема г-жо Фандъкова,

На 16 май 2013г. Столичният общински съвет приема решение №252 по доклад вх. № 9300-318/12.07.2012 г. относно „процедура по реда на чл. 15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията  и чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост” внесен от кмета на район „Красно село”.

Зад това неясно заглавие стои предложение за прехвърляне на 1470м2 публична общинска собственост, част от нея предвидена за озеленяване, в частна общинска собственост, което позволява нейната продажба. Освен това с решението се продава сградата на бившия хотел Славия, по настоящем Central Hotel Forum, заедно с ресторанта и се дава разрешение за надстрояване на 2 етажа на хотела (сега е 4 етажа), на нови 3 етажа над ресторанта (сега е 1 етаж), изграждане на нова сграда с площ 574м2 и 864м2 за паркинг. Или обща площ 7328м2. Оценката за стойността на имота е изготвена преди входирането на доклада на кмета на район Красно село и е с изпълнител инж. Юлия Любомирова Димитрова от „Н.Д.Експерт” ООД.

На 12 юли 2012 г-жа Димитрова оценява общинската част от имота на 1 006 800лв. Паралелно с това с писмо №2600-1953/8/ от 22.06.2012г. от г-жа Мария Праматарова – директор на дирекция “Общинска собственост” в СО е възложено на общинската фирма СофИнвест ЕООД също да изготви оценка на имота. Оценката е изготвена на 06 юли 2012 от Божидар Дончев и общинската част от имота е оценена на 4 112 428 лв. Оценката е с давност до 06.01.2013г.

С писмо 9300-318 от 21.12.2012г председателят на Стопанска комисия в СОС Николай Стойнев иска изготвяне на нова оценка, като в доклада, достигнал до Столичния общински съвет се споменава само оценката за 1 млн лв без да се включи тази, която оценява на 4.1 млн лв.

Новата оценка е възложена от СофИнвест ЕООД на независим оценител Еленка Иванова Димитрова, която оценява общинската част от имота на стойност 1 116 210 лв (общо 4195м2 – 2725м2 от 5195м2 заедно с 1470м2 паркинг).

РАЗЛИКАТА В ОЦЕНКИТЕ Е В РАЗМЕР НА 2 996 218 ЛВ. В крайна сметка с решение на СОС от 16.05.2013г. имотът трябва да бъде продаден на „КГ Красимир Георгиев” ЕООД за 1,3 млн лв, а не за стойността от първата оценка на общинското предприятие Софинвест, която е с почти 3 млн лв по-висока.

Моля да изискате отмяна на решение №252 на СОС от 16.05.2013г. и да отговорите на следните въпроси:

  1. Каква е причината кметът на район Красно село да поиска промяна от публична община в частна общинска собственост на 1470м2 терен, предвиден дотогава в една част и за озеленяване, като по този начин поставя частния интерес пред обществения?
  2. Каква е Вашата оценка за огромното разминаване между двете оценки на цената на общинската част от горепосочения имот – от 4,1 млн лв на 1,1 млн лв? Не е ли това част от стройно създадена система в Столична община за умишлено занижаване на оценки на общинско имущество при продажба и приватизация?
  3. Защо оценката от 4,1 млн лева не е докладвана на СОС?
  4. Оксазцван ли е натиск върху “независими оценители” от страна на общински съветници и служители на администрацията на СО да оценят общинско имущество на занижени цени с цел незаконно облагодетелстване на трети лица?
  5. Столична община правила ли е анализ за причините за драстичните разминавания в първите две оценки и ако да, защо той не е предоставен на СОС?
  6. Каква е ролята на председателя на Стопанска комисия на СОС г-н Николай Стойнев, който изисква трета нова оценка през декември 2012 преди изтичане на предната през януари 2013, като умишлено не осведомява общинския съвет за вече налична актуална оценка за 4,1 млн лева?

                                                                     С уважение   …………………..

 

Хронология на събитията по случая

Ето как София е ощетена с 3 млн лв:

На 31.03.2011г. Красимир Георгиев подава молба за промяна в регулацията на имота около хотел Славия, където той има съсобственост.

На 22.06.2012г. Директор „Общинска собственост” в общината Мария Праматарова подава искане за изготвяне на оценка на имота

На 06.07.2012г. общинският имот се оценява на 4,1 млн лв от общинската фирма СофИнвест

На  12.07.2012г. кметът на район Красно село предлага продажба на имота около хотел Славия, част, от който е предвиден и за озеленяване, за 1 млн лв

На 21.12.2012г. председателят на Стопанска комисия в Столичен общински съвет г-н Николай Стойнев иска нова оценка на цената имота. Срокът на предишната оценка е до 06.01.2013г.

На 25.04.2013г. излиза нова оценка на имота за 1,1 млн лв от г-жа Еленка Димитрова

На 15.05.2013г. СОС взима решение за продажбата на имота за 1,3 млн лв

 

Допълнителни документи по случая можете да намерите тук:

Signal do oblasten upravitel za prodajba hotel Slavia

Ocenka prodajba hotel Slavia

Reshenie SOS prodajba hotel Slavia

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*