Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Предложенията на БСП за Бюджет 2008 на София

Предлагам ви кратко описание на предложените от групата общински съветници от БСП промени в бюджета на София:

1. ПРИХОДНА ЧАСТ

А. Данъчни приходи:

– Данък върху недвижими имоти: Сумата на очакваните приходи да се увеличи от 45 млн.лв. на 50 млн. лв за сметка на повишена събираемост на недобори.

Данък при придобиване на имущество по възмезден начин: Сумата на очакваните приходи да се увеличи от 125 млн.лв. на 167 млн. лв. предвид увеличената ставка на данъка от 2 % на 2.5 %.

Данък върху превозните средства: Сумата на очакваните приходи да се повиши от 38 млн. лв. на 60 млн. лв. за сметка на повишена събираемост на недобори.

Глоби: Сумата на очакваните приходи да се увеличи с 10 млн. лв. за сметка на събрани глоби от нерегистрирани автомобили

Общо: 79 млн.лв.

Б. Неданъчни приходи:

– Такса битови отпадъци: Предлагаме да се предвиди завишение на сумата на очакваните приходи от 125 млн. лв. на 134 млн. лв. за сметка на повишена събираемост на недобори.

Такса технически услуги: Предлагаме да се завиши сумата на очакваните приходи от 50 млн. лв. на 65 млн. лв. за сметка на повишението на таксата за технически услуги с 50 %.

Общо допълнително разкрити приходи: 103 млн. лв.

РАЗХОДИ

1. Образование:

– Построяване на допълнителни 10 детски градини, обща стойност – 14 млн.лв.

– Основен ремонт на детски градини- 10 млн лв

– Основен ремонт на училища-30 млн.лв.

– Премахване на такса за ползване на детски ясли- 1.6 млн.лв.

2. Социални дейности:

– Разходи по проектиране на 400 общински жилища: 1 млн.лв.

– Дофинансиране на основен ремонт на социални домове: 2.4 млн.лв

– Дофинансиране на карти за градски транспорт за пенсионери, учащи се и инвалиди: 7 млн.лв.

3. Паркове, озеленяване, осветление:

– Изграждане на нови паркове 5 млн.лв.

– Улично осветление – 5 млн.лв.

4. Други:

– Ремонт и поддръжка на гробищни паркове: 2 млн.лв.

– Изграждане и издръжка на още един кучкарник: 1 млн.лв.

Общо: 79 млн.лв.
5. Допълнителните приходи от 9 млн.лв. от такса битови отпадъци:

Предлагамe увеличение на:

перо “почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища”2 млн.лв.

перо “Озеленяване”4 млн.лв.

перо “Зимно почистване на пътища”1 млн. лв.

перо “Поддържане чистота на паркове”2 млн.лв.

Общо 9 млн.лв.

Категория: Блог

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*