Георги Кадиев

Имаме право на промяна

Предложения за допълнения в плана за ремонт на основни улици в София

Преди известно време публикувах План за ремонт на големи улици в София за следващите 3г. и Ви помолих за Вашите коментари и предложения за допълнения. Благодаря на всички, които се включиха със своите мнения. Сега започват обсъжданията по проекта и в Общинския съвет, а след това ще има и обществени обсъждания и ново гласуване в СОС.

По-долу можете да видите мое писмо до зам. кмета по транспорт на София Любомир Христов с предложенията направени от Вас в плана. Ще отстоявам Вашите предложения и в Общинския съвет, за да могат те да станат реалност.

ПИСМО

ОТНОСНО: Допълнения към Програмата за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община за периода 2013-2016 г. внесен с доклад вх.№ 93-00-15/17.01.2013г от Л. Христов, зам. кмет на СО

Уважаеми г-н Христов,

Според мен основната част от програмата за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията в София през следващите години трябва да се изгради от гражданите на столична община, които в най-голяма степен познават града с неговите слабости и места, където са необходими допълнителни инвестиции от страна на Столична община. Те могат да приоритизират инфраструктурните обекти от общоградско значение, които имат най-сериозна нужна от рехабилитация и обновяване. Допитах се до гражданите на София и получих множество конкретни предложения за инфраструктрни обекти, които да бъдат включени в програмата и които в момента по една или друга причина отсъстват от нея.

На базата на обобщение на най-често повтарящите се техни предложения бих искал да направя следните предложения за допълнения към Програмата за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община за периода 2013-2016 г. внесен с Ваш доклад вх.№ 93-00-15/17.01.2013г:

  • Подмяна на настилката на бул. Цар Борис III от паважна на асфалт
  • Подмяна на настилката на бул. Гоце Делчев от паважна на асфалт
  • Изграждане на кръстовище на две нива на бул. Цар Борис III и Околовръстен път
  • Изграждане на кръстовище на две нива на бул. Пенчо Славейков и бул. Тотлебен

В коментарите си голяма част от гражданите посочват тези обекти като нуждаещи се в много по-голяма степен от рехабилитация, отколкото ново преасфалтиране на бул. България. Други обекти, които се споменават като такива с необходимост от реконструкция са бул. Климент Охридски (от ГМ Димитров до Ляпчев), бул. Н. Вапцаров, бул. Цветан Лазаров, бул. Черни връх.

Моля да имате предвид тези предложения при последващи обсъждания на програмата, както и при внасянето на окончателния доклад със списъка на обектите за изграждане и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община за периода 2013-2016 г.

С уважение   …………………..

/Георги Кадиев/

Имейл адресът ви няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

*

*